Doktorgrad på eggstokkreft

0
91
Øystein Helland. Bergen klar for å avlegge doktorgrad på utfordringen med eggstokkreft.
Øystein Helland. Bergen klar for å avlegge doktorgrad på utfordringen med eggstokkreft.

EGGSTOKKREFT: Øystein Helland disputerer fredag 23. mai 2012 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: ”Ovarian Cancer: A Clinical Challenge Requiring Basic Answers”.

Eggstokkreft er den nest hyppigste formen for underlivskreft i den vestlige verden. I Norge rammes årlig ca. 450 kvinner. Behandlingen som tilbys er en kombinasjon av kirurgi og kjemoterapi. Prognosen for kvinner med denne sykdommen er fortsatt dårlig, og mindre enn 45 prosent blir kurert. Dette skyldes ofte at sykdommen allerede har spredt seg på diagnosetidspunktet, mangelfull effekt av cellegift og utvikling av medikamentresistens. Hvordan eggstokkreft utvikles, og forståelsen av sykdomsprosessen er mangelfull. Det er derfor nødvendig med nye behandlingsstrategier.

For å prøve ut nye medikamenter er det viktig at de blir testet i gode modellsystemer. Øystein Helland har i sitt prosjekt utviklet en modell for eggstokkreft hos genmodifiserte mus. Musene utvikler en sykdom som er svært lik det man ser hos pasienter. Sykdomsutviklingen er blitt fulgt med kliniske parametere og bildediagnostikk. Modellen er blitt brukt for å vurdere dagens standardbehandling med kirurgi og cellegift, og for å utprøve nye medikamenter. Videre har han også karakterisert immunresponsen hos pasienter.

Funnene bidrar til økt forståelse av sykdomsutviklingen, og kan føre til bedre og mer målrettet behandling av pasientene.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.