Dråper mot influensaviruset

0
119

Virus omgir oss hele året, men blir bare aktivt i luftveiene våre når vi er lite eksponert for sola, som er den beste kilden til vitamin D. Stadig flere forskningsresultater tyder på at vitamin D spiller en nøkkelrolle i forhold til immunforsvaret.

Viruset endrer seg
Siden influensaviruset endrer seg fra år til år er det umulig å lage en vaksine som garantert beskytter mot årets influensavirusstamme. Derfor fremstilles vaksinen av tidligere virus, og effekten varierer fra år til år, selv om det ikke er dokumentert at influensavirus A og B har endret seg i vår generasjon.

Ifølge et oppslag i VG 1.mars virker ikke årets influensavaksine mot alle årets influensavirus – om lag en fjerdedel av de som er vaksinert blir likevel syke.

Utsletter influensa
En analyse av rugspiredråper utført av professor i virologi Greg Tannock ved Department of Biotechnology and Environmental Biology ved RMIT University i Australia dokumenterer at rugspiredråper stimulerer immunforsvaret når vi trenger det mest i den solfattige årstiden. Studien viser at Oralmat rugspiredråper utsletter blant annet influensa type A og B, hvorav type A er den vanligste.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.