E-sigaretter har risiko

0
162
E-sigaretter har risiko

Folkehelseinstituttet har på bestilling fra Helse – og omsorgsdepartementet foretatt en risikovurdering av bruk av e-sigaretter.

I vår rapport har vi utelukkende vurdert e-sigaretter med nikotin. Det finnes svært lite internasjonal forskning på e sigaretter uten nikotin.

[adToAppearHere]

Røyking av e-sigarettRapporten kan kort summeres opp i følgende punkter:

 • E igaretter tilfører nikotin i samme mengder som sigarettrøyking, og de samme skadelige virkningene som skyldes nikotin kan forventes.
 • Den viktigste komponenten i e sigaretter er nikotin, og inntaket av nikotin fra e sigaretter er trolig like betydelig som ved tobakksrøyking.
 • Dampen fra e sigaretter inneholder så mye nikotin at personer i nærheten kan få i seg samme mengde som ved passiv tobakksrøyking. Dette kan blant annet påvirke avhengighet av nikotin.
 • E sigaretter er mindre skadelig enn tobakksrøyking.
 • Ved å bytte ut tobakksrøyk med e sigaretter kan man redusere risikoen for kreft.
 • Helserisikoen ved langtidsbruk av e-sigaretter i befolkningen er ikke kjent.

I Norge er det stort sett røykere og tidligere røykere som bruker e-sigaretter. Spørsmålet er om dette fortsatt vil være tilfelle dersom e sigaretter skulle bli mer tilgjengelig. Det er viktig å unngå at e sigaretter blir en trend blant ungdom og unge voksne, og et inngangsmiddel for ikke-røy­ke­re til nikotinavhengighet og tobakksbruk, sier direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet.

Trenger mer forskning

E-sigaretter har bare vært på markedet en kort tid og det er derfor gjort lite forsk­ning på eks­po­ne­ring for e si­ga­ret­ter og mulige helseskader. Fol­ke­hel­se­in­sti­tut­tets ri­si­ko­vur­de­ring er derfor hovedsakelig ba­sert på vur­de­ring av en­kelt­kom­po­nen­ter i e si­ga­ret­ter. Les mer om den elektroniske sigaretten her.

Det fin­nes et stort an­tall ty­per e-si­ga­ret­ter med va­ri­e­ren­de inn­hold av ni­ko­tin og andre stof­fer. Både det­te og for­skjel­li­ge bruks­mønst­re kan på­vir­ke mulige helse­skader. Dersom e sigaretter tillates markedsført bør bruk og mulige skadevirkninger følges opp med forskning.

Noen fakta om nikotin og helse

 • Nikotin er svært avhengighetsskapende
 • Nikotinbruk fører til skade på hjerte- og karsystemet
 • Ved bruk under graviditet kan det føre til nedsatt lungefunksjonsutvikling hos fosteret
 • Negativ effekt på reproduktiv helse (prematur fødsel, dødfødsel og lav fødselsvekt)
 • Barn som kommer over nikotinampuller er utsatt for forgiftningsfare
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.