Eldre menn på bygda spiller mest

0
177
spiller mest
Eldre menn på bygda spiller mest

Det viser en stor spørreundersøkelse YouGov Analysebyrå har utført for Maria.com i Norge.

I gjennomsnitt bruker 45 prosent av landets voksne noen kroner på pengespill hver måned. Mennene er mest ivrige (54%), mens kvinnene (36%) trekker gjennomsnittet ned.
Spiller mest på landet
Det er heller ingen tvil om at pengespill fenger mest utenfor storbyene. 42 prosent av de spurte som bor landlig eller på et sted med mindre enn 5000 mennesker forteller at de spiller minst en gang i uka og 52 prosent minst en gang i måneden.
I Oslo/Akershus er tilsvarende tall nede i 29 prosent mens 43 prosent oppgir at de spiller en gang i måneden.
En tredjedel spiller aldri
33 prosent av de 1000 spurte i undersøkelsen hevder de aldri spiller i noen form. Det er først og fremst kvinner (42%) som oppgir dette, mens også 25 prosent av alle menn sier de aldri prøver lykken. Aller mest påholdne er nordmenn fra 18 til 34-år. 47 prosent av disse spiller aldri, og enda færre i Oslo/Akershus-regionen.

 

Jo eldre, desto mer spill
Undersøkelsen viser med all tydelighet at de fleste (70%) overhodet ikke ofrer pengespill mange tankene før de har stiftet familie. Så snart man har stiftet familie øker også interessen for å prøve lykken. I kategorien ”ung familie” sier 47 prosent at de spiller minst en gang i måneden. I en ”voksen familie” øker prosentsatsen til 52. Blant ”aktive voksne uten barn” spiller 55 prosent en gang i måneden mens 57 prosent av pensjonistene gjør det.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.