Elektronisk bleie for bedre eldreomsorg

0
256
elektronisk bleie
elektronisk bleie i norge for å bedre eldreomsorgen

Elektronisk bleie for bedre eldreomsorg.

Mellom 400 000 og 500 000 nordmenn tisser på seg. For å gjøre livet enklere for mange av disse menneskene har det svenske globale konsernet SCA og varemerket TENA fått hjelp av norske forskere for å utvikle et helt nytt produkt som kartlegger og analyserer informasjon om personers urinlekkasje. Det nye produktet heter TENA Identifi og skal lanseres i Norge i løpet av 2014.

Innebygde elektroniske sensorer og 3G-sender

Se for deg en bleie med innebygde elektroniske sensorer som selv kobler seg til internett via 3G og informerer om nøyaktig tidspunkt og mengde væske ved hver lekkasje. Målingene samles automatisk i en rapport som viser når personen har behov for hjelp til for eksempel toalettbesøk. Informasjonen brukes til å gi riktigere produkter og bedre individuell pleie til personer med urinlekkasje.

Elektronisk bleie kan øke kvaliteten i eldreomsorgen

Utfordringer rundt inkontinenspleie er velkjent innen eldreomsorgen og inkontinens er en av de viktigst årsakene til at personer kommer på institusjon.  I dag foregår kartleggingen manuelt av ulike pleiere ved ulike skift, noe som er tidkrevende og mindre nøyaktig.

– Vår innovasjon gjør prosessen betydelig mindre ressurskrevende og mer pålitelig. Vi forenkler hverdagen for både pleiere og personer med urinlekkasje. Slik bruk av velferdsteknologi kan bidra til å heve kvaliteten i fremtidens eldreomsorg og gi økt livskvalitet til mange mennesker, sier Gisle Christensen, divisjonsdirektør for TENA i SCA Norge.

 Elektronisk bleie utviklet i Norge

Idéen bak den nye bleien så dagens lys for ti år siden, og SCA har arbeidet med løsningen i ulike prosjekter i mange år. Etter hvert ble det imidlertid behov for å hente inn teknisk ekspertise. Den fant de i Norge.

Det er ingeniører ved det norske innovasjonsselskapet Prevas i Oslo og elektronikkprodusenten Simpro i Trondheim som på oppdrag fra SCA har utviklet teknologien bak TENA Identifi. Daglig leder i Prevas Development, Lars Morten Andreassen, synes det har vært et spennende samarbeid.

– Det hele begynte med en idé. Slike innovasjonsprosjekter har ingen produktbeskrivelse når man starter, den blir til underveis, og det er nettopp det som gjør det så spennende. Jeg vil berømme SCA for en grundig innovasjonsprosess der de har involvert både sluttkunder og brukere for å få verdifull tilbakemelding som vi har jobbet videre med. Noen ganger har man en tanke om hva som skal fungere, men det er ikke alltid det stemmer med virkeligheten, sier Andreassen.

 En seier for norsk teknologi

Produksjonen av selve loggeren gjøres hos Simpro AS i Meldal utenfor Trondheim. En kontrakt med en stor aktør som SCA betyr mye for trøndelagsbedriften, ifølge daglig leder, Erik Dragset.

– Å få kontrakt med en stor internasjonal aktør som SCA på et produkt med globalt nedslagsfelt er et stort gjennombrudd for oss. Det er i tillegg en seier for norske produksjonsbedrifter som viser at Norge er konkurransedyktig innenfor nisjeområder. I tillegg gir det svært positive signaler når SCA bruker en norsk teknologibedrift, sier Dragset.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.