En av fem forbigått på jobben

0
240

Ifølge undersøkelsen har en femtedel av respondentene på et eller annet tidspunkt opplevd å bli forbigått av andre, som i respondentenes egne øyne ikke fortjente det like mye som dem selv. Så mange som 21 % av de mannlige respondentene svarer dette, mens 17 % av kvinnene mener å ha opplevd tilsvarende.

 

– Forfremmelser vekker tydeligvis følelser på norske arbeidsplasser, og det er ikke nødvendigvis veldig overraskende at flere menn enn kvinner føler seg forbigått. Forskningen viser at menn ofte har sterkere konkurranseinstinkt og større fokus på forfremmelser enn kvinner. Dette gjelder nok særlig i høyintensive bransjer hvor dette utgjør mye av motivasjonen, sier konsernsjef i Personalhuset Staffing Group, Carl-Fredrik Bjor.

 

Flest i privat sektor, og yngre mener seg oftest forbigått

Marginalt flere i privat enn offentlig sektor bekrefter å ha opplevd en forbigåelse på sin arbeidsplass. 23 % av respondentene som bekrefter å ha opplevd en slik forbigåelse jobber i privat sektor, mot 17 % av de spurte i offentlig sektor.

 

Det ble også observert relativt store forskjeller mellom de ulike aldersgruppene; Blant de mellom 18-29 år hadde i underkant av 23 % opplevd å bli forbigått i sin arbeidskarriere, mot kun 16 % av de over 65 år, og 18 % av de mellom 30-44 år. Carl-Fredrik Bjor, mener disse funnene kan ha med ambisjonsnivå og karrieresult å gjøre:

 

– Vi erfarer ofte at arbeidstakere i privat sektor har et høyere ambisjonsnivå hva gjelder opprykk og forfremmelser. Hos mange unge ser vi en stor iver etter å gjøre karriere, de er ofte mer utålmodige. Det gjør nok kanskje også sitt til at følelsen av forbigåelse sitter løsere hos denne gruppen. Samtidig trekker man gjerne raskere konklusjoner som ung. At man føler seg forbigått betyr jo ikke nødvendigvis at man har et objektivt grunnlag for å føle det, sier Bjor, konsernsjef i Personalhuset Staffing Group.

 

  • stlendingene godt over, færre i Nord

Det er tydelige forskjeller mellom de ulike landsdelene, der respondenter bosatt på Østlandet skiller seg soleklart ut fra de andre regionene; Mens så mange som 26 % av østlendingene bekrefter en slik opplevelse, sier kun 14 % av de i Sør-Norge det samme. Sør-Norge defineres i undersøkelsen som Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud. Langt under Østlendingene kommer respondenter bosatt i Nord-Norge, på Vestlandet og i Midt-Norge med henholdsvis 17 %, 18 % og 18 %.

 

– I hovedstaden finnes mange attraktive arbeidsgivere som tiltrekker seg ambisiøse arbeidstakere. Ofte er det store organisasjoner, og man finner gjerne en stor andel ledere i Oslo relativt til andre byer i Norge. Begge disse faktorene gir god grobunn for håp om forfremmelse, og der noen forfremmes vil andre føle seg forbigått, sier Carl-Fredrik Bjor.

 

Han mener god kommunikasjon og retningslinjer for hvordan forfremmelse oppnås kan virke forebyggende på misnøye rundt dette tema; – Kommunikasjon og tydelighet er alltid en god idé, sier Bjor.

 

Den landsrepresentative undersøkelsen er gjennomført av InFact for Personalhuset Staffing Group, og inkluderer 1.043 respondenter over 18 år i arbeid, fra alle landets fylker.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.