En av tre bruker tobakk

0
272

13 prosent av unge kvinner snuser daglig, men omfanget av snusbruk blant gravide er foreløpig ikke kjent.

 • 15 prosent menn og 14 prosent kvinner røyker daglig, mens 10 prosent av befolkningen er av og til-røykere.
 • 45-64 år er aldersgruppen med høyest røykeandel (22 prosent røyker daglig).
 • Hvis man ser på hele befolkningen under ett, er andelen røykere mye høyere enn snusbrukere. Mens det er 24 prosent i aldersgruppen 16-74 år som røyker daglig eller av og til, er tilsvarende tall for snusbruk 13 prosent.

Snusbruken øker

 • I 2013 var det omtrent like vanlig for menn å snuse som å røyke.
 • Hvis de unge (16-24 år) er retningsgivende for framtidens bruksmønster av tobakk, vil det snart være flere snusbrukere enn røykere i Norge.
 • Og trenden blant de yngste er tydelig. Hele 26 prosent menn og 13 prosent kvinner mellom 16 og 24 år snuser daglig.

Røyking og snus i svangerskapet

 • Det har vært en gledelig nedgang i røyking i svangerskapet det siste tiåret. Tall fra Medisinsk fødselsregister fra 2013 viser at 8 prosent av gravide kvinner røyker ved svangerskapets begynnelse, og 5 prosent ved svangerskapets slutt.
 • Man vet i dag lite om omfanget av snusbruk i svangerskapet.
 • Informasjon om snusbruk vil inngå i nytt elektronisk helsekort for gravide som er under planlegging.
 • Snusbruk kan ha store negative følger for fosteret.

Sosiale forskjeller

 • Det er tydelige sosioøkonomiske forskjeller i røyking blant voksne. Det er det imidlertid ikke blant snusbrukere.
 • Bare 8 prosent av de med universitets- eller høyskoleutdanning røykte daglig i 2012, mens tilsvarende tall for personer med grunnskoleutdanning var 34 prosent.

Les mer i Folkehelserapporten 2014:

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.