Enklere oversikt på helsenorge.no

0
242

​- Helsenorge.no brukes av stadig flere, og det stiller krav til våre digitale tjenester. Den nye brukerflaten skal gi innbyggerne god oversikt og enkel tilgang til helsetjenester, sier Bodil Rabben, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og ansvarlig for helsenorge.no.

 

Et enklere møte

Befolkningen vil stadig treffe på flere digitale helsetjenester, og mange av disse er tilgjengelig på helsenorge.no. Felles for dem er at man skal oppleve å få et enklere møte med helsesektoren, og samtidig mer kontroll over egne helseopplysninger.

 

Hva finnes på helsenorge.no?

På helsenorge.no finnes tjenester som er tilgjengelig for alle i hele landet, og tjenester som er under utprøving og foreløpig tilgjengelig noen steder.
Dette er tjenester som er tilgjengelig for alle:

Egenandeler: Gir oversikt over betalte egenandeler og status på frikort.

Resepter: Gir oversikt over reseptene dine.

Personlig helsearkiv: Gir oversikt over dokumenter og vedlegg du selv har lagret.

Mine vaksiner: Gir deg vaksinestatus og mulighet til å skrive ut vaksinasjonskort.

Min fastlege: Lar deg finne og bytte fastlege.

Bestille Europeisk helsetrygdkort

Meld bivirkninger av legemidler

– På helsenorge.no får innbygger mange tjenester samlet på et sted. Kjernejournal gir innbygger tilgang på viktige helseopplysninger, og er tilgjengelig for alle som bor på Vestlandet, Midt-Norge og områdene tilknyttet Akershus Universitetssykehus. Tjenesten «Pasientjournal» gir innsyn i pasientjournalen du har ved sykehus i Helse Nord. Nå prøves digitale dialogtjenester med fastlegene ut på noen utvalgte legekontor, og i løpet av 2016 vil denne tjenesten være tilgjengelig for de aller fleste, sier Rabben.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.