Få asylsøkere har tuberkulose

0
153

Det blir tatt røntgenbilde av alle asylsøkere over 15 år for å sjekke om de har lungetuberkulose. Dette gjøres for å kunne gi behandling og for å stanse videre smitte.

Hittil i år er det kommet nesten 20 000 asylsøkere til Norge. Det er så langt meldt om 59 tilfeller av tuberkulose funnet ved ankomstundersøkelser av asylsøkere i 2015.

– Tuberkulose er en lite smittsom sykdom og sjansen for at noen skal bli smittet av asylsøkere som kommer til Norge, er liten sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

 

Lav smittefare

Totalt er det meldt 271 tilfeller av tuberkulose til Folkehelseinstituttet i år. 28 av dem som har blitt syke,  er født i Norge. De fleste tilfellene skyldes reaktivering av latent smitte, og ikke nysmitte i Norge.

– Ankomstscreeningen bidrar til at risikoen for å bli smittet av tuberkulose i Norge er svært liten, sier Arnesen.

Tuberkulose er langt mindre smittsomt enn andre luftveissykdommer som forkjølelse og influensa. Smitte ved kortvarig kontakt er svært sjelden, og kun et fåtall av de som over tid er sammen med en smitteførende person vil selv bli smittet.

– Faren for at du smitter andre enn dine aller nærmeste er liten, men fordi tuberkulose er en alvorlig sykdom, som er krevende å behandle, er vi opptatt av å finne de som er syke og få satt i gang behandling, sier Arnesen.

 

Får behandling

Alle som får påvist lungetuberkulose får behandling med antibiotika. Behandlingen er krevende og tar tid, men de fleste blir helt friske.

 

FAKTA

Tuberkulose

​Du kan bare smitte andre hvis du har utviklet lungetuberkulose.

Risikoen for at en som har lungetuberkulose skal smitte andre, er liten, og det er den nærmeste familien som er mest utsatt for smitte.

Det blir tatt røntgenbilder av alle asylsøkere over 15 år, slik at de som har lungetuberkulose kan få behandling og for å stanse videre smitte.

Tuberkulose er en uvanlig sykdom i Syria, men asylsøkere herfra blir likevel undersøkt fordi veien hit kan ha gått gjennom områder med høy forekomst.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.