Færre aborter i Norge

0
611
aborter

 

​Tall fra FHI

– Vi har som mål at antall uønskede svangerskap særlig i aldersgruppen 20-30 år skal reduseres enda mer, og vil fortsette samarbeidet med andre offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner, sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet.

 

Aborter blant de yngste ned

Utviklingen blant tenåringene har vist en tydelig nedgang over lengre tid. I 2015 var det 8,3 aborter per 1000 kvinner i aldersgruppen 15-19 år. Dette er den laveste abortraten i denne gruppen noensinne. Tallene for aldersgruppen 20-30 år har vært stabilt høye i samme periode.

For å holde aborttallene lave har helsemyndighetene ulike forebyggingsstrategier, basert på norsk og internasjonal kunnskap og erfaring om effekt. De viktigste virkemidlene er blant annet:

Lett tilgang til kunnskap og handlingskompetanse – blant annet gjennom styrket seksualitetsundervisning i skolen

Lett tilgang til helsetjenester med råd og veiledning om seksuell helse

 

Lett tilgang til prevensjon

Subsidiering av hormonell prevensjon for kvinner i alderen 16-19 år

Helsetilbud med informasjon, råd og veiledning

– Gode helsetilbud med råd og veiledning om seksuell helse er viktig for å få ned antall uønskede svangerskap blant unge, sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet.

Over tid har prevensjonsveiledningstilbud blitt lettere tilgjengelig, på ungdoms premisser – i nærheten der ungdommene er, gratis og åpent når ungdom trenger det.

Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er lett tilgjengelige kommunale tjenester, stadig flere kommuner tilbyr gratis konsultasjon til unge voksne over 20 år, og kommunehelsetjenester og studentsamskipnader samarbeider mange steder om tilbudet til studenter. Samtidig mangler 24 prosent av landets kommuner et tilbud om ungdomshelsestasjon, og det er store geografiske forskjeller i dimensjoneringen av tilbudet. De fleste kvinner over 20 år har ikke tilbud om gratis prevensjonsveiledning.

 

Økt bruk av de sikreste prevensjonsmetodene

Totalforbruket av alle kvinnelige prevensjonsmidler har økt jevnt fra 2008. Særlig bruken av de langtidsvirkende prevensjonsmetodene spiral og p-stav (LARC) har økt kraftig i aldersgruppene 16-24 år de siste årene, men utgjør fortsatt en relativt liten andel av totalen. Fra 2016 har jordmødre og helsesøstre fra rett til å rekvirere LARC til alle kvinner, og kvinner under 20 år får gratis prevensjon. Disse prevensjonsmetodene er kosteffektive, gir høyest sikkerhet mot uønsket graviditet, har mindre bivirkninger og brukerfeil, og høy brukertilfredshet sammenlignet med andre prevensjonsmetoder. Økt bruk av disse metodene blant kvinner i alder 20-30 år vil kunne bidra til en betydelig nedgang i aborttallene.

Kondombruk 

Omsetningen av kondomer i Norge er økt med om lag 40 prosent fra 2000. Det finnes ikke statistikk som kan gi pålitelig kunnskap om kondombruken i Norge, men resultater fra en større undersøkelse i 2008 viser en tydelig økning i kondombruk blant unge menn.

I 2015 ble det utdelt ca. 5,5 millioner kondomer til ungdom i regi av Helsedirektoratets ordning med gratis kondomer. Gratis kondomer er tilgjengelig på viktige arenaer som skole, helsestasjon og steder ungdom og unge voksne oppholder seg, og gratis tilsendt fragratiskondomer.no

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.