Fanger ikke opp skilsmissebarn

0
320

Foreldres skilsmisse er den hyppigste problematikken til skolehelsetjenesten, men likevel blir helsesøstre sjelden kontaktet, skriver www.uit.no

Anne+Randi+Pedersen– Forskning viser at skilsmisser kan være skadelig for barn, men det finnes ikke noe obligatorisk møtearena mellom helsesøster og skilsmissebarn, sier helsesøster Anne-Randi Pedersen (bildet) som nylig tok master i helsesøsterfag ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

Hun har forsket på helsesøstrenes praksis i forhold til skilsmissebarn, og det viser seg dessverre at helsesøstre ikke kommer i kontakt med barna før vanskene har oppstått. Helsesøstre ønsker å komme i tidlig kontakt med alle skilsmissebarn for å forebygge psykiske belastninger i forbindelse med foreldrenes brudd.
Fra 2010-2012 var det cirka 45.000 barn i Norge som opplevde en skilsmisse på hjemmebane, ifølge SSB.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.