Får infeksjon i helsetjenesten

0
367

 

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Èn av 20 sykehuspasienter og èn av 16 beboere i sykehjem hadde en helsetjenesteassosiert infeksjon, viser Folkehelseinstituttets prevalensundersøkelser våren 2014. Vårens infeksjonsforekomst i sykehus er blant de laveste, og deltagelsen av sykehjem den høyeste, siden undersøkelsene startet. Likefullt deltok kun litt over halvparten av sykehjemmene i denne lovpålagte undersøkelsen.

 

Folkehelseinstituttet undersøker på utvalgte dager i året antallet pasienter/beboere i helseinstitusjoner som har infeksjoner som kan assosieres med behandlingen eller oppholdet i institusjonen (helsetjenesteassosiert infeksjon).

Følgende infeksjoner registreres i undersøkelsene: urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner og infeksjoner i operasjonsområdet. I tillegg registreres blodbaneinfeksjoner blant innlagte pasienter i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner, mens det blant pasienter i helseinstitusjoner for eldre registreres hudinfeksjoner.

Helsetjenesteassosierte infeksjoner påfører pasienten unødvendig lidelse, i verste fall død. I tillegg påfører de helsetjenesten store kostnader. Det er derfor ønskelig å redusere forekomsten av dem.

Økt deltagelse av sykehjem

I vårens undersøkelse deltok 558 sykehjem. Det er en ytterligere øking i deltagelse etter at vi ved forrige undersøkelse registrerte den høyeste deltagelse av sykehjem siden prevalensundersøkelsene startet i 2002. Ved høstens undersøkelse deltok 481 sykehjem.

– Det er gledelig å se at deltagelsen blant sykehjemmene fortsetter å øke sier rådgiver Horst Bentele ved Avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet.

Han påpeker likevel at det kun er litt over halvparten av landets sykehjem som har deltatt i vår, så økt deltagelse er fremdeles ønskelig. Målet er å ha alle sykehjem i landet med, siden dette er en lovpålagt undersøkelse.

Kan helsetjenesteassosierte infeksjoner forebygges?

Prevalensundersøkelsene våren 2014 viser at rundt 5 prosent av pasientene på sykehus og 6 prosent av beboerne på sykehjem hadde en helsetjenesteassosiert infeksjon på undersøkelsesdagen. Vårens måling av infeksjonsforekomst i sykehus er blant de laveste siden undersøkelsene startet, men infeksjonsforekomsten i sykehjem viser liten endring fra tidligere år.

– Det er viktig at hver enkelt helseinstitusjon vurderer egne resultater fra prevalensundersøkelsen, og behovet for infeksjonsforebyggende tiltak, sier Horst Bentele.

– Dette må til for at den totale forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner ikke skal øke, men heller reduseres både i sykehus og sykehjem, understreker han.

Han legger til at det er gledelig å se at prevalensen av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus har vært rundt 5 prosent i de siste tre undersøkelsene, mens den ved tidligere undersøkelser ofte har vært rundt 6 prosent. Men, det ble tatt i bruk et nytt definisjonssett ved denne undersøkelsen. Det kan tenkes å ha påvirket resultatene noe, så man må være forsiktig med å sammenligne årets resultater med resultater fra tidligere år.

Overvåking av antibiotikabruk

Omtrent en fjerdedel av landets sykehus deltok i vårens  prevalensundersøkelse av antibiotikabruk, som viser at omtrent 30 prosent av pasientene på de deltakende sykehusene fikk antibiotika på undersøkelsesdagen.

Flere studier viser at overforbruk og feil bruk av antibiotika fører til at mikrober blir motstandsdyktige (resistente) mot disse legemidlene. Det er en nasjonal målsetting at forekomsten av antibiotikaresistens i Norge ikke skal øke. I prevalensundersøkelsene kan sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner registrere bruk av antibiotika. Det gir hver enkelt institusjon en mulighet til å vurdere etterlevelsen av de nasjonale retningslinjene for forskriving av antibiotika.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.