Farer i kø i vaske- og ryddesjau

0
118

Kalking/gjødsling

vindusvaskIllustrasjonsfoto: Colourbox.com

Kalk og gjødsel til vanlig hagebruk er som oftest helt ufarlig, så om barnet ditt er nysgjerrig og plukker opp en kule fra gresset og svelger går det helt fint. Gi litt å drikke.

Men får du det i øyet bør du skylle det bort med en gang, da øyet er mer følsomt for slike stoffer. Kontakt lege om du har mer enn lett ubehag i øyet etter skylling.

Vær oppmerksom på at kalk til mer profesjonell/industriell bruk kan være sterkt etsende. Ta kontakt med Giftinformasjonens vakttelefon 22591300 for råd om uhellet er ute.

Terrasserens/husvask/sopp-algedreper

Terrasserens/husvask er ofte sterkt etsende i konsentrert form. Noen produkter inneholder forbindelser som kan gi alvorlig forgiftning selv om det er fortynnede løsninger som svelges.​

Førstehjelp ved svelging:

 • Gi straks litt å drikke – ½ til 1 glass.
 • Skyll om mulig munnen, gjerne gjentatte ganger.
 • Ring Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. Ved inntak av denne typen produkter vil det ofte være nødvendig med sykehusinnleggelse.

Førstehjelp ved søl på huden:​

 • Skyll straks med rennende vann.
 • Ta av klær, klokker o.l under skylling.
 • Ring Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging, om mulig mens skylling pågår. Det kan bli nødvendig å skylle lenge.

Førstehjelp ved sprut i øyet:

 • Skyll straks med rennende vann.
 • Ring Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging, om mulig mens skylling pågår.
 • Ved etsende løsninger, skyll umiddelbart, og fortsett kontinuerlig skylling i 30 min, med for eksempel rennende lunkent vann fra springen. Dersom man klarer å skylle hjemme er det bedre enn å starte en transport til lege, da skyllingen under transport ofte blir dårligere. Fortsett å skylle underveis til legevakt/sykehus. Langvarig skylling kan være nødvendig.
 • Videre oppfølging på legevakt/sykehus.

For mer informasjon, se også helsenorge.no:

Skal du rydde i redskapsboden eller garasjen?

 • Oppbevar alle typer kjemikalier utilgjengelig for barn og dyr.
 • Kjemikalier skal alltid oppbevares på/i original emballasje. Blå frostvæske på brusflaske kan for eksempel være fristende drikke for en liten krabat. Voksne kan også forveksle, særlig når kjemikalier er helt over på brusflasker.
 • Les bruksanvisning før bruk, benytt alltid anbefalt verne-/sikkerhetsutstyr.
 • Unngå å bruke hevertmetode for oppsuging av kjemikalier, særlig på petroleumsdestillater og etsende stoffer.

Står båtpussing på agendaen?

Bunnstoff brukes på båter av alle typer for å hindre vekst av alger og skjell under vannlinjen. Tidligere ble det brukt svært giftige tinnforbindelser, men det er nå forbudt.

I dag inneholder bunnstoff ofte en kobberforbindelse og organiske løsemidler. Forgiftning kan oppstå ved inntak, ved innånding av løsemiddeldamp og sprøytetåke og ved søl i øyne og på hud.

Hvis uhellet er ute, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Er grillsesongen i gang?

Grillrens og tennvæske er produkter som kan føre til forgiftninger.

Grillsrens inneholder ofte basiske forbindelser og kan gi alvorlige etseskader i kontakt med hud, øyne eller ved svelging. Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging eller ring 113 hvis du har vært utsatt for et uhell med grillsrens.

Tennvæske er et petroleumsdestillat. En slurk tennvæske kan føre til alvorlig lungepåvirkning, men oftest går det bra. Ved svelging av større mengder kan også andre symptomer opptre. Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging hvis uhellet er ute. Ring 113 ved alvorlige symptomer.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.