Farlige bakterier i mat

0
306

Debatten kommer i etterkant av en workshop holdt samme dag der aktører fra myndigheter, forvaltningen, eksperter på helse, jordbruk og veterinærfeltet, industri, næringsliv og produksjonskjeden deltar.

Antibiotikaresistens representerer et sammensatt trusselbilde og deltakerne i workshopen skal før debatten ha sett på mulighetene for hvordan Norge kan etablere en nullvisjon for resistente bakterier i mat som selges til forbrukerne.

Workshop og påfølgende debatt organiseres av Folkehelseinstituttet, One Health Norway og EAT.

Debatten er åpen for alle interesserte og arrangeres i Oslo kongressenter Folkets hus kl. 18-20. Gratis adgang. Påmelding til debatten: eatx@eatforum.org

Spredning via mat

Resistensutvikling er i utgangspunktet et naturlig fenomen og finnes i varierende grad i alle økologiske nisjer hvor der finnes bakterier. I de siste 10-20 årene har det imidlertid skjedd en kraftig økning i forekomst av antibiotikaresistente mikrober i nær alle økologiske nisjer. Risiko for spredning av antibiotikaresistens via mat er derfor svært aktuell.

Antibiotikaresistens er et økende problem både i Norge og globalt. Bakterier finnes i de fleste miljø både i og på mennesker, dyr, planter, samt i jordsmonn og vann. Både matvarer og drikkevann kan lett forurenses med bakterier og etablering og vedlikehold av tarmflora hos mennesker og dyr skjer ved inntak av ulike mikrober (vanligvis gjennom føde) som en naturlig prosess.

Ambisiøs målsetting

Målet er at Norge fremstår som et foregangsland for felles forebygging av antibiotiakresistens i mat ved å samle relevante aktører til debatt om nødvendige satsinger. Vil fokus på problemet og debatten peke på hvilke tiltak som bør iverksettes i Norge? Da må både perspektivet fra forbrukerne, matvarekjedene, produsentene og økologisk produksjon være representert.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.