Farmasøyttjenester jorden rundt

0
221

På oppdrag fra Apotekforeningen, har Ragnar Hovland, utviklingsleder i Apokus (Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter), laget en oppsummering over tjenester som tilbys i apotek over hele verden.

I mange land kan kunder komme i apotek for å ta vaksiner og kartlegge helserisiko. I Danmark gjennomgår apotekansatte bruk av astmainhalator med kundene, og i USA, Australia, New Zealand, Canada, Sveits, Sverige, Finland og Nederland tilbyr apotek legemiddelgjennomganger. I England og Canada har farmasøyter også forskrivningsrettigheter.

Rapporten “Farmasøyttjenester – Pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyt” omtaler land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med, og inkluderer derfor bare tjenester fra Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand. Det er også satt som en forutsetning at tjenestene skal ha en viss utbredelse (nasjonale og regionale tjenester).

Tjenester rettet mot sluttbruker og som utføres av farmasøyter ansatt i primærapotek, eller på annen måte tilknyttet primærhelsetjenesten, er prioritert. Disse tjenestene kan allikevel utføres andre steder enn i apoteket og i samarbeid med andre helseprofesjoner.
Det er lagt størst vekt på tjenester som betales, eller planlegges betalt, av tredjepart (forsikringsordning, myndigheter o.l.), men noen tjenester med brukerbetaling er også inkludert.

Farmasøyttjenester defineres i rapporten som tjenester som farmasøyter utfører utover basisoppgavene i apotek, som er å ekspedere legemidler til pasient på en sikker og effektiv måte. Tjenestene som beskrives tilbys for ytterligere å bidra til riktig legemiddelbruk eller på annen måte bidra til forbedret folkehelse.

Les hele rapporten.

Rapporten om farmasøyttjenester er også et kunnskapsgrunnlag for Helsedirektoratets Utredning om farmasøyttjenester og etterlevelse av behandling med legemidler, som er et innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med ny legemiddelmelding.

Les også Apotekforeningens kommentarer til Helsedirektoratets utredning.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.