Fedme gir dårligere sæd

0
234
vektTidligere forskning har påvist flere sammenhenger mellom overvekt og nedsatt fruktbarhet. Forskere ved Folkehelseinstituttet tar nå del i en ny studie som undersøker hvorfor fedres sædkvalitet går ned når kroppsvekten går opp.

Forekomsten av overvekt og fedme øker i Norge som i resten av Europa. Stadig flere passerer grensen for det verdens helseorganisasjon (WHO) definerer som overvekt og fedme. Denne «fedme-utviklingen» skyldes blant annet endringer i miljø og levevaner (Wangensteen, 2005).Komplekst forhold mellom overvekt og sædkvalitet

Seniorforsker Birgitte Lindeman ved Avdeling for kjemikalier og stråling ved Folkehelseinstituttet (FHI) mener overvekt og redusert sædkvalitet henger sammen, men at det er et komplekst og sammensatt forhold:

– Man vet at overvekt kan påvirke hormonbalansen i kroppen hos menn, og en reduksjon i antall sædceller hos overvektige er vist i flere studier. Videre er overvektige menn noe overrepresentert blant dem som søker assistert befruktning, sier hun.

Den siste tiden har det blitt økt oppmerksomhet om – og eventuelt i hvilken grad – fedres fedme kan påvirke helsen til deres barn. Forskere er dessuten opptatt av betydningen av såkalte epigenetiske endringer i sædcellen, det vil si forandringer som styrer hvilke gener som skal være aktive og som i noen tilfeller kan gå i arv. På disse områdene eksisterer det per i dag relativt lite forskning.

Forsøk med mus

Lindeman og hennes forsker-kolleger ved FHI benytter to ulike forsøksoppsett med mus for å belyse noen av disse spørsmålene. I det ene oppsettet blir musene gitt en diett med forhøyet fettinnhold; i det andre blir det benyttet mus med arvelig overvekt. Dette skal gi kunnskap om hvorvidt overvekt gir skade på arvestoffet eller på pakkingen av arvestoffet i sædcellene.

Resultater

De første funnene fra undersøkelsene er nå publisert. Resultatene viser blant annet at:

  • overvekt hos mus øker andelen sædceller med trådbrudd i arvestoffet, såkalt fragmentert DNA
  • enkelte gen-uttrykk i testikkelen er endret

Forsøket viser at overvekt øker andel sædceller med skade på arvestoffet og bekrefter dermed funn fra studier i mennesker. Videre vises det at en fettrik diett kan påvirke gener som regulerer hormonbalansen i testikkelen.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.