Flere overvektige barn blant skilte foreldre

0
263

78391a90a5Det er 50 prosent større andel med overvekt eller fedme blant barn som har skilte foreldre sammenlignet med barn som har gifte foreldre, viser tall fra Barnevekststudien på Folkehelseinstituttet. Årsakene til utvikling av overvekt blant barn er sammensatte. Mulige årsaker er ikke undersøkt i denne studien.

 

Tallene fra Barnevekststudien viser også at det er mer enn dobbel så stor andel med bukfedme blant gutter som har skilte foreldre sammenlignet med gutter som har gifte foreldre. Tallene viser ikke tilsvarende forskjeller i bukfedme blant jenter.

– Forklaringen til forskjellene er sannsynligvis knyttet til både kosthold og fysisk aktivitet, men dette har vi ikke samlet inn opplysninger om i denne studien. Vi har imidlertid funnet at mors utdanningsnivå ikke kan forklare forskjellene, sier Anna Biehl, stipendiat på Folkehelseinstituttet og Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. Studien inngår i hennes doktorgradsarbeid om sosiodemografiske faktorer som påvirker barns overvekt og fedme.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.