Flere psykologer med dobbelkompetanse

0
156

Tilrettelagte løp for psykologer som kombinerer spesialistutdanning med doktorgrad, gjør at universiteter og helsetjenesten får flere psykologer med verdifull dobbelkompetanse.

Rundt halvparten av dem som får stipend for å ta doktorgrad og spesilistutdanning samtidig gjennomfører begge deler i løpet av sju år og utnytter kompetansen i sitt arbeid.

Det viser en evaluering gjennomført  av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

 

Tilrettelagt løp

Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi er et nasjonalt rekrutteringsprogram til stillinger som krever dobbeltkompetanse i psykologi. Dobbelkompetanse betyr i denne sammenheng avlagt doktorgrad og godkjenning som spesialist i klinisk psykologi.

Stipendiatene fritas for undervisningsplikt og gjennomfører spesialistutdanningen på fire år, mot normalt fem. Med denne tilretteleggingen lykkes mer enn halvparten med å ta doktorgrad og gjennomføre spesialistutdanning i løpet av sju år.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.