Flere tusen blir syke av mat og drikkevann årlig

0
158

salat710Hvert år blir det registrert flere tusen tilfeller av sykdom som skyldes smitte fra mat eller drikkevann. Dette kom fram i Folkehelserapporten som ble lagt fram i går.

  • Situasjonen er generelt god i Norge sammenliknet med andre land i Europa. Dette skyldes et godt utbygd mattilsyn, et sterkt importvern, og at vi i 100 år har ført en målrettet bekjempelse av smittestoffer blant husdyr.
  • Likevel registreres det fortsatt flere tusen tilfeller av mat- og vannbårne infeksjoner hvert år.
  • Blant bakteriene er Campylobacter vanligst.Antall meldte tilfeller i Norge øker fortsatt, og var i 2013 høyere enn noen gang tidligere.
  • Norovirus er trolig årsaken til en stor andel av mat- og vannbårne sykdomstilfeller som er smittet innenlands. Viruset er den vanligste årsaken til virusbetinget «omgangssyke.»
  • Sykdom forårsaket av bakterien Salmonella, økte kraftig fra tidlig på 1980-tallet, i Norge så som i andre industriland. I Norge har infeksjonen gått tilbake siden 2009 på grunn av redusert smitte i utlandet.
  • En stor andel av de registrerte tilfellene med mat- og vannbårne infeksjoner ble smittet mens de var i utlandet: for campylobacteriose omtrent halvparten, for salmonellose ca. 70-80 %. I tillegg gir økt import av matvarer fra land der smittestoffene er vanligere enn hos oss, økt smittepress her i Norge. Vi har hatt en lang rekke utbrudd der smittekilden var importert mat – i de senere årene særlig salat og bær.
  • Vi har begrenset kunnskap om hvor mange som blir syke av drikkevannet. Vannforsyningen i Norge har spesielle utfordringer med en spredt befolkning og mange små vannverk, utstrakt bruk av overflatevann og stort behov for oppgradering av gammelt eller dårlig ledningsnett
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.