Fokus på feil bruk av medisin

0
198

Feil bruk av medisiner står for 12 prosent av pasientskadene og tar mange liv. Apotekforeningen skal nå undersøke om utvidet oppfølging i oppstartfasen av et legemiddel vil hjelpe kronisk syke, skriver Dagens Medisin. 

– Vi har lenge sett at en altfor stor feilbruk av legemidler fører til unødvendige bivirkninger, nedsatt livskvalitet og i verste fall til dødsfall. Mange slutter med å ta medisinen fordi de er redd bivirkningene, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen om bakgrunnen for prosjektet Medisinstart.

Medisinstart er en åpen og randomisert kontrollert klinisk studie blant 1500 pasienter som er nye brukere av blodfortynnende, blodtrykksenkende og kolesterolsenkende legemidler. Disse skal få to personlige oppfølgingssamtaler, den første etter én til to uker og så etter tre til fem uker.

Les artikkelen i Dagens Medisin.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.