Foreldre frykter trafikkulykker

0
281

– Det er viktig å starte tidlig for å få sikre trafikanter, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

 

Mange etterlyser dessuten mer trafikkopplæring i både barnehager og barneskoler viser en undersøkelse gjort av NORSTAT for NAF.

Trafikkopplæring er i dag en del av læringsopplegget for barn i skolealder, men små barn trenger også å lære om trygg oppførsel i trafikken. Fire av ti kvinner etterspør en større satsning på trafikksikkerhet i barnehagen.

– Derfor har NAF har utviklet NAFFENs trafikkboks, en gratis boks for trafikkopplæring i storbarnsavdelingene i barnehager. Høsten 2014 delte vi ut 1000 trafikkbokser gratis til ulike barnehager over hele landet, og nå venter 1000 andre på sine bokser, Sagedal.

Hele 86 prosent av kvinner med barn er bekymret for at barna deres skal bli utsatt for en trafikkulykke. Blant menn er det 70 prosent som frykter det samme  

– Trafikkulykker er den største frykten når foreldre tenker på barna sine. Våre undersøkelser viser at dette er en stigende trend, til tross for at ulykkesstatistikken går ned, sier Sagedal, – Forskning på barn og trafikksikkerhet dokumenterer at trafikkopplæring for barn under syv år gir en sporbar atferdseffekt. For barn over syv år påvirkes kun holdninger og kunnskap. Derfor har vi satt i gang dette tiltaket mot barnehager, fortsetter hun.

Halvparten av den norske befolkning over 18 år mener det bør satses mer på trafikkopplæring i barneskolen, mens ca. en tredjedel etterspør mer trafikkopplæring i barnehagene.

– Riktig holdning til trafikk etableres allerede i barnehage-alder. Barnets opplevelse av hvor mye du som forelder tar trafikk på alvor har svært stor betydning. Derfor er det viktig at vi voksne går foran som gode rollemodeller, sier Sagedal.

I NAFFENs trafikkboks finnes alt som trengs for å lære barn om de viktigste temaene i trafikken på en morsom og engasjerende måte. Materiellet er utviklet i samarbeid med pedagoger og barn, er tilpasset rammeplanen for barnehager og er et faglig supplement til det pedagogiske opplegget i barnehagen.

For nærmere opplysninger:
·       Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal, tlf. 480 28 065 – inger.elisabeth.sagedal@naf.no
·       Kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal, tlf. 901 83 276 – nils.sodal@naf.no

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av NORSTAT for NAF i uke 51, 2014. Det er en landsrepresentativ undersøkelse om barn og trafikksikkerhet med 1000 telefonintervjuer.

1. Har du inntrykk av at det er nok fokus på opplæring i trafikksikkerhet i barneskoler eller synes du det bør satses mer på dette? (Base: 1000 intervju)

KJØNN

ALDER

TOTAL

Mann

Kvinne

Under 30 år

30 – 39 år

40 – 49 år

50 år +

BASE

1000

500

500

242

164

178

416

Det er nok fokus på opplæring i trafikksikkerhet i barneskole

25 %

27 %

24 %

30 %

30 %

30 %

18 %

Bør satse mer på opplæring i trafikksikkerhet i barneskoler

48 %

45 %

52 %

46 %

37 %

51 %

53 %

Ingen mening

27 %

29 %

24 %

24 %

32 %

19 %

29 %

TOTAL

100 %

101 %

100 %

100 %

99 %

100 %

100 %

Stort opplevd behov for trafikkopplæring i barneskolen!

  • Halvparten av den norske befolkning over 18 år mener det bør satses mer på trafikkopplæring i barneskolen (signifikant høyere andel blant kvinner enn menn).
  • Kun 25 prosent mener det er nok fokus på dette i skolen.
  • Barneforeldre er ikke overraskende mest opptatt av at det må satses mer på trafikkopplæring.

Også yngre er bekymret

  • Bekymringen for trafikkopplæringen er stor i alle aldersgrupper, men spesielt høy i  40+. Men kanskje mest overraskende er det at nesten halvparten av de yngste også savner mer trafikkopplæring i skolen.

2. Har du inntrykk av at det er nok fokus på opplæring i trafikksikkerhet i barnehager eller synes du det bør satses mer på dette? (Base: 1000 intervju)

 

KJØNN

ALDER

TOTAL

Mann

Kvinne

Under 30 år

30 – 39 år

40 – 49 år

50 år +

BASE

1000

500

500

242

164

178

416

Det er nok fokus på opplæring i trafikksikkerhet i barneskole

28 %

26 %

29 %

26 %

29 %

35 %

25 %

Bør satse mer på opplæring i trafikksikkerhet i barnehager

35 %

32 %

38 %

35 %

33 %

35 %

35 %

Ingen mening

38 %

42 %

33 %

39 %

37 %

30 %

41 %

TOTAL

101 %

100 %

100 %

100 %

99 %

100 %

100 %

 

Mange etterspør mer trafikkopplæring også i barnehagene

  • Ca. en tredjedel av alle nordmenn over 18 år mener det bør satses mer på trafikkopplæring i barnehagen. 4 av 10 kvinner etterspør en større satsning på trafikksikkerhet.

3. Er du redd for at barnet ditt/barna dine skal bli utsatt for en trafikkulykke?
(Base: 634 intervju- personer som har barn)

 

KJØNN

TOTAL

Mann

Kvinne

BASE

634

296

338

Ja

79 %

70 %

86 %

Nei

20 %

28 %

13 %

Ingen mening/vil ikke svare

1 %

2 %

1 %

TOTAL

101 %

100 %

100 %

 

8 av 10 barneforeldre er redd for at barna skal havne i trafikkulykker!

  • Kvinner bekymrer seg mer enn menn: Hele 86% av kvinner med barn er bekymret for at barna deres skal bli utsatt for trafikkulykker.
  • Frykten for at barn havner i  trafikkulykker er gjennomgående høy i alle aldersgrupper og i alle landsdeler.

Fakta om Naffens trafikkboks:

·        Naffens trafikkboks er laget av Norges Automobil-Forbund for å lære barn riktig og trygg oppførsel i trafikken. Boksen er en del av NAFs arbeid med trafikksikkerhet. Tanken bak boksen er å skape et komplett opplæringsunivers der kunnskap, ferdigheter og holdninger formidles til barn på en engasjerende måte gjennom historier, spill, tegning, sang og lek. Materiellet er utviklet i samarbeid med pedagoger og barn. Det er tilpasset rammeplanen for barnehager og er et relevant faglig supplement til det pedagogiske opplegget i barnehagen.

·        I boksen finnes alt som trengs for å lære barn om de viktigste temaene i trafikken. To av elementene som følger med boksen er hånddukkene Naffen og Arne, som bor sammen med vennene sine i Nafdal. Naffen er den snille løven som følger trafikkreglene, mens apen Arne gjerne finner på rampestreker. I Nafdal skjer det mange elleville ting, som alle handler som trafikksikkerhet.

·        Boksen inneholder også en CD med sanger, tegneoppgaver, memory-spill og forslag til forskjellige aktiviteter.

·        Etter barnehagetid kan barna fortsette å leke med Naffen hjemme. Alt materiell kan lastes ned gratis på www.naffen.no, og i AppStore finner du tre gratis Naffen-apper: Naffens Bokhule, Bilbingo og Naffen – en løve i trafikken. Appene finner du ved å søke etter Naffen i AppStore.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.