Foreslår attest før assistert befruktning

0
126

Par som ønsker assistert befruktning skal vurderes av en lege før de får behandling, men det finnes ingen klare retningslinjer for hvordan vurderingen av parets egnethet som foreldre skal gjøres i praksis.

– Det er noen få tilfeller hvor fertilitetsklinikkene ønsker å gjøre grundigere vurderinger av parene som søker om assistert befruktning. Dersom det er tvil om parets omsorgsevne bør det være enklere for leger å be om assistanse fra personer med spesiell fagkompetanse på området, sier Torolf Holst-Larsen, gynekolog ved fertilitetsklinikken Klinikk Hausken og medlem av Bioteknologirådet.

Rådet ber derfor Helsedepartementet om å få på plass et system for finansiering og utarbeidelse av grundigere attester i de tilfellene hvor legen er i tvil om parets egnethet som foreldre.

– Et samlet Bioteknologiråd mener det er behov for en tydelig forskrift for hvordan en slik vurdering skal gjennomføres, sier rådsleder Kristin Halvorsen.

Rådet mener i tillegg at par som søker om assistert befruktning bør levere en barneomsorgsattest. Dette kan bidra til å sikre flest mulig barn gode og trygge oppvekstvilkår.

– Bioteknologirådet mener at alle par som søker om assistert befruktning bør levere en barneomsorgsattest eller en lignende politiattest. Dette skal tilsvare attesten som kreves av personer som skal arbeide med mindreårige, hvor det opplyses om personen er siktet, tiltalt eller dømt for enkelte straffelover. Dette vil gi en viss sikkerhet for at personer som tidligere har begått overgrep mot barn ikke får tilbud om assistert befruktning, sier Halvorsen.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.