Først med brosjyrer på nett

0
179

Helseinfo har i 20 år distribuert brosjyrer for helserelaterte virksomheter landet rundt. Denne virksomheten fortsetter. Helseinfo distribuerer brosjyrene på egne tavler og på tavler som helseknutepunkt som sykehus, legevakter og helsesentre selv har.

Gjennom nettavisen med helsestoff for folk flest, vises brosjyrene fram elektronisk på nettet. Tjenesten er allerede i gang med visning- og distribusjon av brosjyrer under spalten ”Finn din brosjyre” på denne sida.

heleinfo-logo-21De første virksomhetene som benytter seg av den nye tjenesten er behandlingsstedet Vikersund Kurbad og helseorganisasjonene Dixi, Hørselshemmedes Landsforbund, Norsk Sarkodiose Forening, Turner Syndrom Norge, Hjelpetelefonen for Mental Helse, Kameratstøtte og Trafikk- og Ulykkesskaddes Landsforbund.

Brosjyrene er seksjonert i grupper. Brosjyrene har en link og åpnes ved å klikke på linken. Brosjyrene og organisasjonene blir også profilert på sosiale media for å gis økt oppmerksomhet.

Nettsida har også en tjeneste som skal generere større oppmerksomhet og trafikk til nettsider for helerelaterte virksomheter.

Helseinfo sin landsdekkende distribusjon av papirbrosjyrer startet for 20 år siden. Side med helsenyheter og helseinformasjon åpnet i januar 2014 og ble nylig relansert med nytt design og innhold. Besøkstallet er stigende.

 

Kontakt for mer info:

firmapost@helseinfonett.no

 

 

Distribusjon av papirbrosjyrer landet rundt fortsetter gjennom Helseinfo.
Distribusjon av papirbrosjyrer landet rundt fortsetter gjennom Helseinfo.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.