Fortsatt norsk innsats mot ebola

0
198

De siste ukene har antallet nye tilfeller av ebola i Sierra Leone gått kraftig ned, men det er fortsatt usikkert om epidemien er under kontroll.

– Nå er det svært viktig at vi hindrer at epidemien blusser opp igjen. Vi vil beholde norsk helsepersonell i Sierra Leone så lenge det er behov for dem. Samtidig håper vi den positive utviklingen fortsetter og vi forbereder oss på å trekke ut norsk personell når det ikke lenger er behov for vårt bidrag, sier assisterende helsedirektør Cecilie Daae.

Fleksible

Det er Storbritannia som koordinerer den internasjonale innsatsen mot ebola i Sierra Leone.

Norske representanter snakker daglig med britiske myndigheter. I disse samtalene blir det blant annet diskutert om Norge skal bidra med helsepersonell til andre behandlingssentre, hvis det blir behov for det.
Mer enn 100 norske helsearbeidere har fått spesialopplæring i smittevernrutiner og bruk av beskyttelsesutstyr. Nesten alle disse har sagt seg villige til å reise dit det er behov for deres innsats.
– Det er vi svært glade for. Hvis epidemien skulle blusse opp igjen, kan vi sende helsepersonell på kort varsel, sier Cecilie Daae.

Mange nye pasienter

Ved behandlingssenteret i Moyamba, der de norske sykepleierne og legene arbeider, har antall nye pasienter variert kraftig. I forrige uke kom det 14 nye pasienter på en dag.

– Det var krevende å ta i mot så mange pasienter på kort tid, men det norske helseteamet gjør en formidabel innsats for pasientene, sier teamleder Åse Berg.
Det er nå 15 norske helsearbeidere som jobber i døgnkontinuerlig skift på behandlingssenteret i Moyamba.
Les reportasje fra behandlingssenteret i Moyamba; Hjelper alle, redder mange

Fakta om den norske innsatsen i Sierra Leone

  • Organisasjonen Medicos del Mundo driver behandlingssenteret i Moyamba på oppdrag fra Storbritannia.
  • Behandlingssenteret er bemannet med personell fra blant annet Sierra Leone, Norge og organisasjonene Medicos del Mundo og Solidarités.
  • Med dagens bemanning, kan behandlingssenteret ta i mot og behandle 30 pasienter. Kapasiteten kan økes til å ta i mot 100 pasienter.
  • Norge har tre helseteam med 15 personer i hvert team. Hvert team er i Sierra Leone i fire uker. Deretter er de hjemme i seks uker før de går på en ny periode.
  • Teamene overlapper med en uke for å sikre kontinuitet og kunnskapsoverføring.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har hovedansvaret for å drive leiren der de utenlandske helsearbeiderne bor. Her jobber 20 nordmenn.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.