Politisk vilje til riktig legemiddelbruk

0
254
Men det er også positive signaler fra helsepolitikerne til dem som bruker apotekene.

– Nå er det viktig at storting og regjering følger opp med en offensiv legemiddelpolitikk der de setter pasientens interesser først. At både Samarbeidspartiene og opposisjonen er opptatt av en politikk som fremmer riktig legemiddelbruk, kan love godt, mener Per T. Lund i Apotekforeningen.

Opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er opptatt av hva som kan gjøres med feil legemiddelbruk, og mener det ligger et stort potensial i å ta i bruk flere yrkesgrupper innen spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten. De påpeker at det er alvorlig at opptil 2 000 mennesker dør hvert år i Norge av feil legemiddelbruk. Livskvaliteten til mange forverres, og hvert år brukes 5–10 mrd. kroner på å behandle uriktig bruk av legemidler.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker en gjennomgang av hvilke konsekvenser kutt i apotekenes inntekter vil få. Dette må bli tatt opp i den kommende legemiddelmeldingen. Senterpartiet mener «regjeringen må fremme forslag til endringer i apotekavansen som dekker apotekets kostnader med resepthåndtering, basert på en grundig gjennomgang av dagens ordning.»

– Jeg tolker dette som positive signaler, som først og fremst viser at mange av våre fremste helsepolitikere er opptatt av å gjøre noe for pasienter som strever med legemiddelbruken, kommenterer Per T. Lund. Ingen av forslagene fra opposisjonen fikk flertall i Stortinget.

Ser frem til nettapotek
Samarbeidspartiene (H, FrP, KrF og V) og Arbeiderpartiet ser alle frem til realiseringen av norske nettapotek. Samtidig ber de regjeringen følge utviklingen i antall apotek og fraktrefusjon for legemidler i lys av den kommende nettapoteketableringen i Norge.   Samarbeidspartiene påpeker at etablering av nettapotek i kombinasjon med elektroniske resepter vil gi befolkningen bedre tilgang til trygge og effektive legemidler. Det vil gjøre hverdagen lettere for mange, særlig for dem som bor i distriktene og har lang vei til nærmeste apotek.

– Jeg merker med særlig at flertallet på Stortinget påpeker at salg av legemidler via nettapotek må skje under forhold som sikrer trygg forsendelse og god pasientinformasjon, sier Lund.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.