Fremmer hormonfri prevensjon

0
215

Foto:  Annika Björndotter

Hun synes alle kvinner burde ha rett til saklig og objektiv informasjon om alle typer prevensjonsmidler som finns, men konstaterer at det ikke er slik.

Miljøsmart fødselskontroll
Sammen med jordmorkollega Irene Ivarsson, har Birgit Linderoth blant annet gitt ut boka ”Grönt är skönt”, om miljøsmart fødselskontroll. Her presenteres alle tilgjengelige og hormonfrie metoder for å unngå ufrivillig graviditet.
– I dag bruker omkring en fjerdedel av alle sexuelt aktive, fertile kvinner ingen metoder for prevensjon. Jeg vil tro at årsaken kan være at de heller er uten prevensjon enn å utsette seg selv for den som gir bivirkninger, sier Birgit Linderoth i et intervju med den svenske avisen ETC.

Sverige og Norge
Linderoth er en anerkjent kapasitet innen informasjons- og opplysningsarbeid, samt kunnskap om prevensjon i Sverige. Hun besøker også jevnlig Norge for å spre sitt budskap også her.
– Det finns flere hormonfrie prevensjonsmidler som, når de anvendes rett, gir minst like sikker beskyttelse mot graviditet som hormonbasert prevensjon. Problemet er at den som spør sin jordmor, som oftest bare får høre om to hormonfrie alternativ: kopperspiral og kondom. Men heller ikke kopperspiralen er uten bivirkninger, slik mange kvinner vitner om, sier Birgit Linderoth.

Anbefaler pessar
Linderoth er særlig opptatt av å fremme verdens eldste prevensjonsmiddel, pessar. Dette skal være en helt bivirkningsfri metode for å slippe uønskede graviditeter. Pessar ble subsidiert i perioden 1974-2010 i Sverige. Senere er det blitt frivillig for landstinget om å subsidiere pessarbruk. Dermed har subsidieringen ramlet ut for pessaren, mens p-piller er blitt subsidiert for bruk over hele Sverige
– Subsidieringen av hormonfri pessar ble tatt bort fordi det ble ansett at pessar i hovedsak ble brukt av eldre kvinner med bedre økonomi enn unge, som dermed skulle få tilgang på subsidierte p-piller, sier Linderoth, som beklager denne kursendingen.

Påvirker miljøet
P-pillers miljøpåvirkning står sterkt i Linderoths budskap:
– P-piller, minipiller, angrepiller, p-ringer og p-plaster som inneholder progestin og østrogen bidrar til disse hormonene til miljøet, noe som påvirker fisk og andre akvatiske dyr, sier Birgit Linderoth.
Hun foreleser om hormonfrie prevensjonsmetoder, og beskriver seg selv som en feminist og miljøforkjemper.
– Mange, både dyr og mennesker, rammes av hormonelle midler. Jeg ønsker å bidra til kunnskap om hormonfritt alternativ uten bivirkninger øker, sier Birgit Linderoth, til den svenske avisen.

Ytterligere informasjon om produktene finnes på hjemmesiden www.gronabarnmorskan.se

 

GronaBarnmorskan_infoblad

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.