Fremskrittspartiet vil ikke forby snus

0
210
Snus reduserer bruk av sigaretter
Snus reduserer bruk av sigaretter

Bakgrunnen er Folkehelseinstituttets rapport ”Helserisiko ved bruk av snus” som ble lagt frem onsdag forrige uke. Rapporten viser at snusbruken i Norge har tredoblet seg på fem år.

Wold er medlem av helse-og omsorgskomiteen på Stortinget og sier videre at man ikke må trekke for bastante konklusjoner, da det har vært forsket relativt få år på dette området.

Wold reagerer også på at Folkehelseinstituttet bruker ordet epidemi om den økte snusbruken.

Personlig frihet er viktig og Fremskrittspartiet vil derfor verken støtte forbud eller kraftige prisøkninger på snus. Derfor mener partiet at man heller bør stimulere folk til å gjøre sunne valg, og til å ta ansvar for egen helse.

Wold viser til undersøkelser som viser at snusbruk har fått sigarettforbruket ned, og at dette er positivt i forhold til folks helse.

Fremskrittspartiet ønsker ikke å detaljstyre folks hverdag, men mener samtidig at man må oppfordre folk til å slutte å snuse, på lik linje med at man i mange år har oppfordret folk til å slutte å røyke.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.