Frykter for boligen ved sykdom

0
293
sykdom

BILDETEKST: Forsikringsbransjen anbefaler at du tenker igjennom hva som skjer med familieøkonomien hvis en av forsørgerne blir syk eller faller fra. (iStock)

 

Norge er allerede blant landene i Europa med høyest andel uførepensjonister. Ved årsskiftet var det til sammen 311.875 nordmenn som mottok uføretrygd, tilsvarende 9,4 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år.

– Hovedårsakene til uførhet er muskel- og skjelettlidelser, psykisk helse og hjerte- og karsykdommer. Dette er sykdommer som kan ramme oss alle, på alle stadier i livet, sier Heidi Tofterå Slettemoen som er kommunikasjonssjef i sparebankeide Frende Forsikring.

Veksten er størst i de yngre aldersgruppene, og aller høyest i alderen 25 til 29 år. Antallet uføre under 35 år har økt med 50 prosent de siste fem årene.

 

Ikke forsikret

– De fleste er langt mer opptatt av å forsikre huset, fremfor inntekt, til tross for at sannsynligheten for å miste huset i brann er forsvinnende liten i forhold til risikoen for å bli ufør, sier Heidi Slettemoen.

Er du 35 år er det 0,5 prosents sjanse for at du vil oppleve at huset brenner ned. Statistisk er det derimot mellom 40 og 45 prosents sannsynlighet for du kan bli arbeidsufør før du fyller 67 år.

– Mange har en sårbar privatøkonomi, likevel mangler seks av ti lønnstakere forsikring som dekker uførhet, sier Marianne Frønsdal, forbrukerøkonom i Sparebanken Vest. Hun mener mange lever i villfarelsen om at staten eller arbeidsgiver stiller opp med en hjelpende hånd hvis du blir langvarig syk med påfølgende arbeidsuførhet.

– De fleste blir skuffet, sier Frønsdal. Utbetalingene fra Folketrygden vil årlig være i området 200.000 kroner dersom årsinntekten din ligger rundt 400.000 kroner i dag.

 

Økonomisk katastrofe ved sykdom

– Gapet blir større jo høyere inntekt du har før du blir syk, sier Heidi Slettemoen i Frende. Alder spiller også inn i regnestykket. Yngre vil få utbetalt lavere månedlige beløp enn eldre.

– Forsikringsordningene gjennom arbeidsgiver har som regel en begrenset uføredekning, og mange arbeidsplasser har ingen uføredekning. Slettemoen anbefaler en egen uføreforsikring, og mener du må være våken når du bytter jobb. Du kan risikere å gå fra en god uføredekning til lav eller ingen dekning.

– Vi møter familier som rammes av ulykke og langvarig sykdom. Flere ville mistet hus og hjem om de ikke var forsikret, sier Slettemoen.

 

Marianne Frønsdal, forbrukerøkonom, Sparebanken Vest.
Marianne Frønsdal, forbrukerøkonom, Sparebanken Vest.

 

Redde for å miste huset

En undersøkelse gjort for Nordea i Sverige viser at så mange som 50 prosent i de yngre aldersgruppene ikke tror at familien kan bli boende i hjemmet om de skulle falle fra, mens 30 prosent frykter det samme ved langvarig sykdom.

– Mange under 35 har ikke rukket å bygge seg opp en økonomisk buffer, og har ofte høye lån, understreker Marianne Frønsdal.

I en undersøkelse Opinion har gjort for finn.no kommer det frem at 90 prosent av unge alene- eller samboende uten barn ikke har gjeldsforsikring, mens 57 prosent av dem ikke har livsforsikring, mens de samme tallene for barnefamilier er 82 prosent uten gjeldsforsikring og 50 prosent uten livsforsikring.

Mens du ennå er ung og frisk har du bedre muligheter til å få de forsikringene du trenger, fordi det stilles krav til at forsikrede må være 100 prosent arbeidsdyktig for å kunne kjøpe uføreforsikring.

 

Inntektsredning

De aller fleste vil sørge for at huset til en hver tid er godt forsikret og at bilen har kaskodekning.

– Da er det et paradoks at folk ikke er like opptatt av å ha en tilsvarende ”kasko” på inntekten sin. Å bli ufør er omtrent like ille for økonomien som å krasje bilen, uten kasko, hvert år frem til pensjonsalderen, sier Marianne Frønsdal. Likevel er det langt flere som forsikrer bilen enn inntekten.

Å gå over på en ren uføretrygd fra Folketrygden på 66 prosent, uten å ha tilleggsdekninger, kan også sammenlignes med å ikke få lønn hver tredje måned. Over tid vil det skape store problemer for de aller fleste i etableringsfasen, men også for eldre. Mange må se langt etter de etterlengtede feriene i sydlige strøk når barna har forlatt redet.

Begge anbefaler å få hjelp av en bank- og forsikringsrådgiver til å gå igjennom økonomien din og se på eventuelle ordninger du har hos din arbeidsgiver, og hva du ville fått utbetalt om du ble ufør.

– Sammen kan dere regne ut hvilke forsikringssummer du trenger for å sikre inntekten din, om du blir syk, sier Heidi Tofterå Slettemoen i Frende Forsikring.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.