Fugleinfluensa øker i Egypt

0
180
I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) har det så langt i år blitt registrert 88 nye tilfeller, 26 av disse med dødelig utgang. Antall rapporterte tilfeller per måned har vært det høyeste fra ett enkelt land siden smitte til mennesker første gang ble observert i Hong Kong i 1997.

De fleste tilfellene er rapportert fra områder langs Nilen, inkludert Kairo. I følge WHO har alle de smittede vært i kontakt med fjørfe eller markeder der levende fugl selges. I sin nåværende form smitter viruset kun unntaksvis mellom mennesker, og vedvarende smitteoverføring fra person til person er ikke observert.

Lav risiko

Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) anser risikoen for at smitten skal spres til Europa som lav. Europeiske veterinær- og helsemyndigheter bes likevel om å sørge for at smittevernberedskapen opprettholdes. Folkehelseinstituttet minner om anbefalingen om at reisende til land hvor H5N1 er påvist unngår kontakt med fjørfe/fugl, og at alle fjørfeprodukter skal varmebehandles før inntak.

Det er foreløpig ingenting som tyder på at viruset har gjennomgått vesentlige genetiske endringer fra tidligere, men dette undersøkes fortløpende. Økningen i antallet smittetilfeller hos mennesker kan forklares ut i fra flere faktorer, blant annet økning i antall utbrudd hos fjørfe. I områder hvor A(H5N1)-viruset sirkulerer i fuglepopulasjonene er det alltid en risiko for at menneske en sjelden gang smittes. Viruset overføres til menneske gjennom direkte eller indirekte kontakt med smittet fugl.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.