Fugleinfluensavirus A(H5N8)

0
148

Tyske veterinærmyndigheter rapporterte 6. november om et utbrudd fugleinfluensa hos kalkuner på en gård i Heinrichswalde, delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Viruset var av typen A(H5N8) og er sterkt sykdomsfremkallende (høypatogent) for fugl. Den 16. november ble det videre meldt om et utbrudd av fugleinfluensa A(H5N8) hos høns på en gård i Hekendorp i provinsen Utrecht, Nederland. Det ble i dag også meldt om et utbrudd av fugleinfluensa hos oppdrettsender Yorkshire, England. Hvilken virustype det er snakk om der er enda ukjent, men det undersøkes om det kan ha en sammenheng med utbruddene av A(H5N8)-viruset i Tyskland og Nederland.

A(H5N8)-viruset har siden begynnelsen av 2014 forårsaket omfattende utbrudd av fugleinfluensa hos ulike fjørfearter og hos villfugl i Asia, spesielt i Sør-Korea, Kina og Japan. Dette er første gang A(H5N8)-viruset påvises i Europa. Virusene som er funnet i Tyskland og Nederland oppgis å være beslektet med viruset man tidligere har funnet i Asia. Det er ukjent hvordan smitten kom fra Asia til Europa. Til tross for omfattende utbrudd hos fugl i Asia, er det så langt ikke sett tilfeller av smitte til mennesker. Risikoen for slik smitte ansees derfor som svært lav

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.