Fysisk aktivitet gir mindre mobbing

0
155
Mobbing
Fysisk aktivitet gir mindre mobbing

Friluftsrådenes Landsforbund reagerer sterkt på at skolens utemiljø knapt er nevnt i den over 400 sider utredningen fra Djupedalutvalget om hvordan en skal komme mobbing i skolen til livs. Vi har så mye erfaring og kunnskap om hvordan bruk av uteområder og fysisk aktivitet bidrar til bedre sosialt miljø, at dette er helt utrolig, sier styreleder Steinar Saghaug. Han krever nå en tilleggsutredning.

Mindre mobbing

Allerede i 2003 utga daværende Helse- og sosialdirektoratet rapporten “Skolens uteareal” der det heter: “Gode utearealer reduserer omfanget av vold, mobbing og uro blant elevene og stimulerer til trivsel, motivasjon og læring.” Friluftsrådene har i snart 20 år arbeidet med “Læring i friluft” og all erfaring viser at oppgaver og aktiviteter ute bidrar til bedre sosialt miljø. Forsker Geir Kåre Resaland ved høgskulen i Sogn og Fjordane påpekte på en nasjonale konferansen “Fysisk aktivitet i skolen” nylig at fysisk aktivitet i skolen bidrar til trivsel og livskvalitet, reduserer mobbing, bidrar til problem- og konfliktløsning og er viktig for integrering.

Utemiljø

Det er avgjørende mangler når betydningen av skolens utemiljø, betydningen av å bruke naturen som læringsarena og betydningen av fysisk aktivitet i skolehverdagen ikke belyses i rapporten, poengterer Saghaug. I neste omgang kan det få betydning for hvilke virkemidler og tiltak som prioriteres. Utvalgets mangelfulle arbeid kan føre til at avgjørende virkemidler i det viktige arbeidet mot mobbing ikke tas i bruk. I Friluftslivets år burde det være en ekstra grunn til å vurdere nettopp disse aspektene, framholder Saghaug som også er ambassadør for Friluftslivets år.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.