Fysisk aktivitet styrker samarbeidet

0
198
Noen sykler, andre gjør noe helt annet. Aktiv Bedrift gjør det lett å komme i gang og å gjennomføre, mener Andreas Langeland og Simen Osland.
Noen sykler, andre gjør noe helt annet. Aktiv Bedrift gjør det lett å komme i gang og å gjennomføre, mener Andreas Langeland og Simen Osland.

I skadeoppgjørsselskapet Norwegian Claims Link (NCL) pusher de hverandre til å være fysisk aktive. Slik blir formen bedre og det sosiale fellesskapet rikere. Det styrker samarbeidet i bedriften.

– Vi konkurrerer først og fremst om å være aktive. Å være best i en eller annen sportsgren teller lite her, sier Anders Langeland.

Han er en av pådriverne og ønsker at kollegene skal holde seg i god fysisk form.

– Fysisk aktivitet og sosial deltakelse skaper trivsel og god helse og holder sykefraværet lavt. Det er tanken bak, forteller han.

Rike på poenger

NCL og søsterbedriften Norwegian Broker (NB) holder til i samme lokaler på Lysaker. Begge følger opplegget Aktiv Bedrift, et tilbud fra Norges Bedriftsidrettsforbund. En egen treningsdagbok på nettet er en del av opplegget. Her fører deltakerne opp treningsturer og fysiske aktiviteter. På nettsiden setter de også sammen lag og lager konkurranser.

– Reglene er enkle. Å være fysisk aktiv en halv time hver dag gir ett poeng. På én dag kan deltakerne maksimalt tjene tre poeng. Slik kan vi konkurrere med hverandre selv om vi holder på med vidt forskjellige øvelser, forteller Langeland.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.