Giftekspertene til Folkehelseinstituttet

0
174

Giftinformasjonen er landets nasjonale rådgivnings- og kompetanseorgan vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Hvert år mottar de omlag 40 000 henvendelser via sin rådgivningstelefon for akutte forgiftninger.

– Telefontjenesten vår er åpen døgnet rundt for både publikum og helsetjeneste. Her gir vi raske og skreddersydde råd for hvert enkelt tilfelle, forklarer Giftinformasjonens leder, Per Olav Kormeset.

Når virksomheten nå er en del av Folkehelseinstituttet vil den inngå som Avdeling for giftinformasjon i instituttets Divisjon for miljømedisin. Overføringen er rent organisatorisk og vil ikke medføre endringer for brukerne av tjenesten.

– Brukerne skal kunne ringe det samme nummeret som før, og få den samme hjelpen, sier Toril Attramadal, direktør for Divisjon for miljømedisin.

Fakta om Giftinformasjonen:

  • Telefon: 22 59 13 00 (døgnåpen)
  • Giftinformasjonens gir informasjon, råd og veiledning om akutte forgiftninger og forgiftningsfare via sin landsdekkende rådgivningstelefon.
  • Giftinformasjonen utarbeider nasjonale anbefalinger til helsetjenesten om forgiftningsbehandling og bruk av motgift.
  • 2013 besvarte de om lag 40 000 telefonhenvendelser om akutte eksponeringer for ulike stoffer, produkter, kjemikalier, legemidler, planter, sopp, bitt og stikk med mer.
  • Hver telefonhenvendelse vurderes individuelt, slik at rådene blir tilrettelagt og skreddersydd for hvert enkelt tilfelle.
  • Giftinformasjonen driver forebyggende informasjonsaktivitet, herunder utgivelse av diverse brosjyrer og annet materiell beregnet for publikum, samt kommunikasjon via nettstedene Helsebiblioteket.no (for helsepersonell) og Helsenorge.no (for allmennhet og media). En del informasjon formidles også via media.
  • De faglige medarbeiderne er farmasøyter, veterinærer, leger eller toksikologer. I tillegg har Giftinformasjonen en administrasjon bestående av to medarbeidere.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.