Globalt spleiselag mot epidemier

0
126
epidemi

Utbruddet i Vest-Afrika synliggjorde behovet for et effektivt varslingssystem og en sterkere global helseberedskap. For å være bedre forberedt når en ny smittsom sykdom rammer, har medlemslandene i Verdens helseorganisasjon (WHO) gått inn for å styrke arbeidet på dette området. Forskning og utvikling i forkant av og under en pågående epidemi er noen av de sentrale elementene i den nye slagplanen, opplyser Folkehelseinstituttet.

 

Bedre forskningsfinansiering

I samarbeid med WHO arrangerer Folkehelseinstituttet (FHI) et møte i Oslo 29.-30.oktober.  Hit kommer representanter fra forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, legemiddelindustrien, forskningssponsorer, samt internasjonale organisasjoner og myndigheter. De vil blant annet diskutere hvordan man kan sikre økt og bedre koordinert finansiering av slik forskning.

– Målet med dette møtet er å diskutere spørsmål relatert til organisering, koordinering og finansiering av forskning og utvikling i forkant av og under en epidemi.  På denne måten kan vi finne alternative måter å styrke globalt samarbeid og være bedre i stand til å yte rask og effektiv respons når neste utbrudd kommer. Det er nemlig ikke et spørsmål om hvis, men når neste gang blir, sier smitteverndirektør ved FHI, John-Arne Røttingen.

 

Forebyggende effekt mot epidemi

Røttingen påpeker at det å utvikle nye medisiner er en langvarig og kostbar prosess. For kommersielle aktører er det lite attraktivt å investere når det er små muligheter til å tjene penger.

– Men sammenlignet med kostnadene forbundet med et utbrudd som utvikler seg til en internasjonal epidemi, slik vi så med ebola, er det likevel mye mindre kostbart å forebygge ved å utvikle nye legemidler vaksiner og å styrke beredskapen og helsevesenet.

 

Folkehelsebehovet må styre

Oslo-møtet bygger ifølge Røttingen på en erkjennelse av at forskning og utvikling av vaksiner, medisiner og teknologier også må prioriteres ut fra et folkehelsebehov, og ikke av kommersielle interesser alene.

– Vaksiner og medisiner mot sykdommer som primært finnes i utviklingsland er et globalt ansvar, og det finnes gode argumenter for å investere både ut fra solidaritet og egeninteresse. I dagens verden er vi alle nært sammenknyttet. Vår egen sikkerhet avhenger i stor grad av tilstanden i resten av verden, og global helsesikkerhet er et ansvar for alle, sier Røttingen.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.