Medisin mot beinmargssvikt

0
714
beinmargssvikt

Det er Novartis som har utviklet en helt ny behandling for den alvorlige blodsykdommen aplastisk anemi, beinmargssvikt.

Behandlingen har nå blitt EU-godkjent til behandling av denne pasientgruppen som tidligere ikke har hatt noe behandlingsalternativ.

 

Nyvinning mot beinmargssvikt

– Det har skjedd lite de siste årene innen terapifeltet, men den nye klassen av medisiner er en nyvinning, sier overlege Yngvar Fløisand ved Rikshospitalet.

– Beinmargssvikt er forbundet med immunsvikt og risiko for infeksjoner og blødninger. Disse tilstandene krever gjerne langvarig støttebehandling i form av behandling av infeksjoner og eventuelt transfusjonsbehov. Dersom nye medikamenter som eksempel Revolade viser seg å være effektive hos pasienter som svikter eller ikke kan gjennomføre annen behandling, vil dette være svært velkomment. kommenterer Fløisand.

 

BEINMARGSSVIKT: Aplastisk anemi er en alvorlig sykdom som kan ramme både unge og voksne.
BEINMARGSSVIKT: Aplastisk anemi er en alvorlig sykdom som kan ramme både unge og voksne.

 

10-25 nordmenn får diagnosen hvert år

Aplastisk anemi er en alvorlig sykdom som kan ramme både unge og voksne. Sykdommen er forbundet med risiko for livstruende infeksjoner og blødninger.

Beinmargssvikt, alvorlig aplastisk anemi, er en blodsykdom der beinmargen ikke klarer å produsere tilstrekkelig antall røde blodceller, hvite blodceller og blodplater.

Aplastisk anemi er en alvorlig sykdom som kan ramme både unge og voksne.

De fleste pasientene er ikke kandidater for stamcelletransplantasjon og får i stedet immunhemmende behandling (IST), men 25-33% responderer ikke på behandlingen, og av de som responderer vil 30-40% få tilbakefall.

Vanlige dødsårsaker er infeksjoner og blødninger.

 

Godkjent behandling

Revolade (eltrombopag) er første behandlingsalternativ i sin klasse for pasienter med alvorlig aplastisk anemi.

Revolade er nå godkjent for behandling av voksne pasienter med alvorlig aplastisk anemi som ikke har hatt effekt av immunhemmende behandling, eller som allerede er omfattende behandlet og uegnet for stamcelletransplantasjon.

Ingen godkjente behandlingsmetoder har frem til nå vært tilgjengelig for denne pasientgruppen. Godkjenningen kom svært raskt, etter at medikamentet fikk positiv anbefaling fra CHMP i juni.

 

 

 

 

 

 

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.