Gravide fornøyd med tidlig jordmorsamtale

0
278

vold mot gravide 1?Kvinner som fikk en samtale med jordmor om levevaner kort tid etter at de ble gravide, var svært fornøyde med tilbudet. Jordmødre mente at tidlig samtale var nyttig og at dette burde bli en del av den ordinære svangerskapsomsorgen.?

?Dette kommer frem i evalueringen av pilotprosjektet «Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner (FRIDA)» som er gjennomført i åtte kommuner i Rogaland. Hensikten med prosjektet var å utvikle og prøve ut en ny samtalemetodikk mellom gravide og jordmor, der den gravide kunne ta opp ulike tema tidlig i svangerskapet.

Reviderer retningslinjer for svangerskapsomsorgen

– Vi vil nå gå grundig gjennom evalueringen fra International Research Institute of Stavanger (IRIS), og se nærmere på det de har kommet frem til. Umiddelbart ser resultatene veldig positive ut, sier Henriette Øien, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Helsedirektoratet planlegger revidering av retningslinjer for svangerskapsomsorgen med oppstart i 2014. I dette arbeidet er det naturlig også å se på muligheten for å innføre en tidlig samtale med gravide som en del av den ordinære svangerskapsomsorgen. I dag kommer kvinnene til første svangerskapskontroll i 10.–12. svangerskapsuke. I pilotprosjektet tok de fleste gravide kontakt med jordmor i 7. svangerskapsuke.

Gode vaner fra start

– Når man blir gravid er det noen vaner det er ekstra viktig å være oppmerksom på tidlig for å sikre et best mulig utgangspunkt for både mor og barn. Dette gjelder spesielt alkohol, legemidler, tobakk, fysisk aktivitet, kosthold og bruk av folat. Ikke alle tema er like lette å ta opp, men ved å bruke denne metodikken systematisk kan disse temaene bli en naturlig del av samtalen, sier Øien.

Samtalen gir trygghet og svar

Evalueringen viser at de gravide uttrykker et klart behov for tilbudet og at de er fornøyde med samtalemetoden.

– Mange har allerede god informasjon om skadevirkninger av alkoholbruk, men har behov for informasjon om temaer som kosthold og fysisk aktivitet, samt den emosjonelle støtten og tryggheten som samtalen gir, sier Øien. Jordmødrene mener samtaletilbudet er framtidsrettet i et forebyggings- og folkehelseperspektiv. Metoden baserer seg på motiverende intervju-metodikk og involverer aktivt den gravide i samtalen.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.