Hele Helse Vest har kjernejournal

0
142

Kjernejournal samler viktige helseopplysninger som både innbygger og helsepersonell har tilgang til, og skal bidra til at pasienten kan få tryggere helsehjelp.

1. mars ble den automatisk opprettet for alle med folkeregistrert adresse i kommuner i helseregion Vest, dersom de ikke har reservert seg.

– Kjernejournal er et viktig steg på veien mot bedre samhandling mellom ulike deler av helsetjenesten og mellom innbyggere og helsesektoren. Den vil være særlig nyttig i akutte situasjoner, sier avdelingsdirektør Rune Røren i Helsedirektoratet.

Viktige helseopplysninger

Opplysninger fra Folkeregisteret, om legemidler og sykehusbesøk samles inn automatisk. Via helsenorge.no kan alle kan legge inn noen opplysninger i sin kjernejournal, blant annet om kontaktpersoner, kommunikasjonsbehov og sykdomshistorie. Kritisk informasjon, om for eksempel alvorlige allergier og sykdommer, legges inn av lege i samråd med pasienten.

Fem grunner til at kjernejournal er viktig

  1. Helsepersonell har informasjon om pasienten som er viktig om man blir akutt syk.
  2. Legen kan registrere alvorlige allergier eller annen kritisk informasjon.
  3. Pasienten kan dele egne opplysninger med helsepersonell via helsenorge.no.
  4. Både pasienten og helsepersonell ser de samme opplysningene.
  5. Pasienten og legen får god oversikt over legemidlene.

Helsepersonell til våren

Helsepersonell skal bruke kjernejournal i forbindelse med at pasienten er til behandling. Den gir rask tilgang til viktig informasjon om pasientene.

I løpet av våren 2015 vil sykehus (akuttmottaket, AMK-sentralen og andre avdelinger), legevakter, fastleger og private spesialister i de aktuelle Vestlands-kommunene begynne å bruke kjernejournal. I kommuner som har tatt kjernejournal i bruk tidligere, er helsepersonell allerede i gang.

Mer informasjon om kjernejournal

  • Innbyggerne kan lese mer på helsenorge.no/kjernejournal.

    Her vil også de innbyggerne som har fått kjernejournal kunne se opplysningene som er lagret om seg selv og legge inn egne opplysninger.

  • Helsepersonell kan bruke disse nettsidene for mer informasjon om kjernejournal – helsedir.no/kjernejournal

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.