Helse Bergen får Vest-Afrika

0
238

​I løpet av de siste ukene har mange meldt sin interesse for å bidra med sin kompetanse i kampen mot ebola i Vest-Afrika. Om kort tid skal personell utvelges og sendes ut, først til opplæring og deretter til Sierra Leone.

Denne oppgaven er nå gitt til Helse Bergen HF som også vil jobbe videre med rekrutteringen.
 – Å rigge et apparat for å sende norsk helsepersonell utenlands er en komplisert oppgave. Helse Bergen har mange års erfaring med arbeid i Afrika, og vi er trygge på at dette oppdraget er i de beste hender, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.Den smittevernfaglige sikkerheten står i høysetet, som alltid. Helsedirektoratet jobber med å etablere trygge løsninger, i samarbeid med både britiske myndigheter og andre virksomheter i Norge.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal etablere og drifte en egen leir for de norske helsearbeiderne og har sendt et rekognoseringslag som er i Sierra Leone. Det skal etableres sikre løsninger for vann, mat, reise, forsyninger og logistikk før norsk helsepersonell sendes til Vest-AfrikaSammen med britiske myndigheter vil Helsedirektoratet utarbeide faglige retningslinjer og prosedyrer for helseinnsatsen. Helse Bergen skal, som arbeidsgiver, vurdere om disse prosedyrene og retningslinjene er hensiktsmessige.
Helsedirektoratet vil også samarbeide med britiske myndigheter om opplæring og treningsopplegg for å sikre at norske helsearbeidere ivaretar egen sikkerhet og samarbeider godt med helsepersonell fra andre land.
Det vil bli etablert et eget medisinsk behandlingstilbud for norske helsearbeidere som blir syke eller kommer til skade og det vil være planer og avtaler for å sikre evakuering av norsk personell ved behov. Dette gjelder både medisinsk evakuering av enkeltpersoner og evakuering av alt norsk personell.
Det er nå 325 personer som har meldt til Helsedirektoratet at de ønsker å bidra i arbeidet mot ebolautbruddet i Vest-Afrika.
–Jeg er svært takknemlig og glad for at så mange har meldt seg til tjeneste, og vil ønske hver og en lykke til videre med innsatsen. Samtidig ønsker jeg Helse Bergen lykke til med arbeidet de nå skal ta fatt på, sier Guldvog.

Se hele oppdraget som er gitt til Helse Bergen

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.