Helse sentralt i ny AP-politikk

0
113
Barbro Lill Hætta, Torgeir Micaelsen og Jonas Gahr Støre trekker fram helsepolitikken som viktig pilar i ny politikk fra AP etter lederskiftet.
Barbro Lill Hætta, Torgeir Micaelsen og Jonas Gahr Støre trekker fram helsepolitikken som viktig pilar i ny politikk fra AP etter lederskiftet.

AP JUSTERER KURSEN: – Vi skal identifisere de viktigste utfordringene vi må løse framover, og komme med nye svar der det er nødvendig. Derfor setter vi i gang flere politikkutviklingsprosjekter, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiet setter i gang politikkutviklingsprosjekter på områder vi ser vil bli avgjørende når vi skal bygge neste generasjon Norge: Klima, kunnskap/verdiskaping og helse.

Det er partileder Jonas Gahr Støre som skal lede klimapanelet, mens Torgeir Micaelsen skal lede prosjektet om helse, og Jette F. Christensen om kunnskap og verdiskaping.

– Disse prosjektene er en oppfølging både av det jeg sa i talen min på lørdag, og arbeidet som har vært i partiet gjennom denne våren, sier Støre.

Opptatt av helheten i helse

– Vi må erkjenne at vi i dag vet for lite om kvaliteten på ulike behandlingstilbud i rusomsorgen, og at vi lykkes for dårlig med det vi holder på med. Det er for lite helhet i behandlingsløpene. Det er også en stor utfordring at det er så vanskelig å diskutere alkoholens plass i vårt samfunn, sier Torgeir Micaelsen, som skal lede prosjektet om helse sammen med Barbro Lill Hætta, kommuneoverlege.

En annen utfordring i dagens samfunn, er livsmestring. Vi skal utvikle politikk for psykisk helsehjelp og hjelp til livsmestring før det blir for sent.

– Vi trenger gode velferdsordninger som ser helheten. Førstelinjetjenesten, som fastlegene, er en ressurs i samfunnet vi må utnytte bedre for å fange opp sammensatte utfordringer, sier Hætta.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.