Helseskadelige kosttilskudd i salg

0
310
arsen

Symptomer på arsenforgiftning

Mange symptomer kan forekomme, men de viktigste er:
● Magesmerter
● Diaré
● Forvirring
● Kramper

Fakta om arsen

Arsen er et grunnstoff og heter “arsenik” på svensk og “arsenic” på engelsk. Dette er ikke det samme stoffet som det vi i Norge kaller arsenikk.

Arsenikk er en uorganisk arsenforbindelse med det kjemiske navnet arsentrioksid (As2O3). Dette stoffet er svært giftig.
Les mer om arsen på Matportalen.no

Kosttilskudd

Arsen forekommer spesielt i kosttilskudd og plantebaserte legemidler som er importert fra Kina og India, opplyser Legemiddelverket.

– I disse landene har det vært vanlig å tilsette blant annet arsen og tungmetaller som bly og kvikksølv. I henhold til ayurvedisk medisinsk tradisjon bidrar slike stoffer til å gi en gunstig effekt, men i store mengder kan det være helseskadelig. Dessuten er en del kosttilskudd fremstilt av planter som er dyrket på jord med høye konsentrasjoner av arsen, enten naturlig eller på grunn av forurensning fra industri, forteller medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

Risikabel netthandel

Han advarer mot kjøp av kosttilskudd på internett:

– De inneholder ofte noe annet enn de gir seg ut for, selv om de hevder å være «helt naturlige». I en del tilfeller kan de være svært helseskadelige. Kjøp heller slike produkter i helsekostbutikker i Norge!

Madsen sier at barn er spesielt utsatt for slike forgiftninger. Derfor er det spesielt viktig at de ikke får kosttilskudd eller plantebaserte legemidler kjøpt på internett.
Les våre råd om netthandel.

Livsmedelsverket i Sverige advarer mot kosttilskuddet Superior Niu-Huang Chieh-tu-pien. Dette kosttilskuddet har vist seg å inneholde høye nivåer av uorganisk arsen.

– Ut ifra de meldingene vi har fått fra Sverige vet vi ikke om dette produktet selges i Norge. Vi kan ikke se bort i fra at produktet er i salg, spesielt på internett og vi velger derfor å advare mot dette produktet for å være på den sikre siden. Mattilsynets distriktskontor vil undersøke om dette produktet er i salg i norske butikker når de fører tilsyn, sier Julie Tesdal Håland, rådgiver i seksjon omsetning til forbruker, ved Mattilsynets hovedkontor.

Alvorlig helsefare

Analyser som er gjort i Sverige viser at de dosene som anbefales på pakningen kan innebære en alvorlig helsefare. Arsen finns i to former. Uorganisk arsen er den formen som er giftig for mennesker. Analysene som Livsmedelsverket nå har gjort viser at det er denne typen arsen de har funnet i det aktuelle kosttilskuddet.

Advarer også mot flere produkter

Livsmedelsverket advarer også mot to andre produkter, men her er det ikke kjent om det inneholder organisk eller organisk arsen. De inneholder også bly og kvikksølv, og det anbefales at man ikke kjøper eller tar disse produktene.
DIVYA Kaishore Guggul (India)
Chandraprabha Vati (B.R) (India)

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.