Hepatitt B-vaksine til alle spedbarn

0
168

I dag er vaksinen et tilbud til barn med en eller begge foreldre fra land med høy forekomst av hepatitt B. Et vaksinasjonstilbud til alle vil bidra til å forebygge hepatitt B-infeksjon også hos personer som ikke tilhører definerte risikogrupper.

På verdensbasis er hepatitt B et stort helseproblem. Også i Norge diagnostiseres hvert år et betydelig antall personer med hepatitt B, de fleste med kronisk sykdom.

Kroniske bærere er de viktigste smittekildene for hepatitt B. Fordi sykdommen hos mange ikke gir symptomer, er det store mørketall. Det er beregnet at om lag 25 – 30 000 personer i Norge er kroniske bærere av hepatitt B-virus. Over tid vil smittepresset i befolkningen øke. Globalisering og økt reisevirksomhet bidrar til dette.

Vaksinasjon mot hepatitt B er svært effektivt for å forebygge hepatitt B-infeksjon. Verdens helseorganisasjon oppfordrer alle medlemsland til å innføre hepatitt B-vaksine i sine nasjonale vaksinasjonsprogrammer. De fleste land har allerede innført denne vaksinen i sine barnevaksinasjonsprogram.  Folkehelseinstituttet anbefalte i 2008 innføring av allmenn hepatitt B-vaksinasjon i Norge overfor HOD.

Hepatitt B-vaksine planlegges gitt som en kombinasjonsvaksine sammen med de andre vaksinene som allerede tilbys alle barn i dag ved 3, 5 og 12 måneders alder. Eventuell innføring vil dermed ikke medføre flere stikk eller helsestasjonsbesøk.

Hepatitt B er en alvorlig sykdom

Hepatitt B er en alvorlig sykdom som gir leverbetennelse (gulsott). Sykdommen skyldes hepatitt B-virus. Virus smitter ved blodkontakt (som stikk av sprøyte, blodoverføring), ved seksuell kontakt og fra mor til barn før, under og etter fødselen. Hos smittede spedbarn får over 90 % en kronisk infeksjon og blir bærere av virus hvis de ikke får forebyggende behandling. Risikoen for å bli kronisk bærer avtar raskt gjennom barndommen og er under 5 % for dem som blir smittet i voksen alder. Kronisk bærertilstand kan føre til skrumplever (levercirrhose) eller leverkreft.

Mer informasjon om bakgrunnen for anbefalingen om innføring av hepatitt B-vaksine i Norge finnes i:

Mer informasjon om sykdommen og vaksine mot hepatitt B:

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.