HIV symptomer – Dette bør du sjekke

0
930
hiv symptomer

Hva er HIV?

Hiv er en forkortelse for humant immunsvikt virus. De fleste som har hiv, har fått det som følge av ubeskyttet sex med en infisert person, det vil si en person som er smittet og er bærer av viruset. Hiv ødelegger immunsystemet ditt, slik at du lettere får infeksjoner og visse typer kreftsykdommer. Når det dukker opp andre sykdommer på grunn av hiv-svekket immunsystem, kalles tilstanden AIDS. Dette er en forkortelse for acquired immunodeficiency syndrome (ervervet immunsvikt syndrom).

Les også: 5500 i Norge har HIV
 

HIV symptomer

En person er har blitt smittet med HIV legge merke til tegn og symptomer så tidlig som seks uker til tre måneder etter at han/hun har blitt smittet med HIV. Noen personer vil ikke merke noen tegn til symptomer og derfor er en HIV-test den eneste muligheten om å sjekke at man har blitt smittet med viruset.
 

Influensalignende HIV symptomer

En hiv- smittet person kan udvile influensalignende symptomer. Disse symptomene omfatter feber, udslett, hopphovnet lymfeknuter, og muskelsmerter . Hodepine kan også oppstå tidlig fordi virus svekker personens immunforsvar. Ikke alle som er smittet med HIV har influensalignende symptomer.
 

Betydelige HIV symptomer

Betydelige symptomer og tegn på HIV kan omfatte plutselig vekttap og mangel på apetitt. Hvis en perosn mister 10% av sin kroppsvekt skal han/hun kontakte lege. En person som har hatt tilfeldig diare i lengre enn en måned skal kontakte lege siden dette kan være tegn på HIV.
 

Mindre HIV symptomer

Noen tegn på HIV kan synes ubetydelig, men man skal alltid rådføre seg med en lege om symptomene.For eksempel kan ekstrem utmattelse være et tegn på HIV som de fleste velger å ignorere. Andre symptpmer kan være tilfeldig utslett og blåmerker på kroppen.
Å oppdate HIV viurset tidlig er kritisk med tanke på å forhindre at man utvikler AIDS. En person som oppdager HIV og får riktig behandling tidlig kan leve opp til 15 år lenger enn en person som går med HIV i flere år uten behandling.
 

Er det forskjell på HIV symptomer blant menn og kvinner?

Kvinner og menn har forskjellige symptomer på HIV. Kvinner kan for eksempel være plaget av gjær-infeksjoner. Infeksjon inne i munnen kan være et alvorlig tegn på HIV symptomer.

Kontakt alltid lege angående HIV symptomer og ta en HIV-test.

Les mer om HIV-testen her.

SHARE
Helseinfo er en nyhetskanal innen helse.