Høie vil fjerne snuslokket

0
247

Svenske menn har lavest forekomster av tobakksrelaterte dødsfall i Europa. Dette er trolig fordi de foretrekker snus, som har lave nivåer av skadelige nitrosaminer, over sigaretter, skriver Steven Bremer i Pharmaceutical-journal.com.

– Dødsraten med tobakk som årsak er for svenske menn mellom 60–69 år 222 pr. 100 000, sammenlignet med et gjennomsnitt på 550 for menn i samme aldersgruppe i de andre EU-landene. Forskjellene er enda tydeligere for yngre svenske menn, der røyketallene går betydelig ned, mens forbruket av snus øker. Bare 13% av svenske menn mellom 35-44 røyket sigaretter i 2004/05, mens 31% brukte snus, forklarer Bremer og viser til en rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Rapporten avskriver også tobakksreguleringer som en viktig årsak til statistikken, fordi Sverige kun ligger på snittet når det kommer til faktorer som pris, røykerestriksjoner og advarselstekster sammenlignet med andre EU-land, understreker Bremer, som samtidig bemerker:

-Bruk av snus har også bidratt til at flere slutter å røyke, og færre begynner å røyke.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.