Høring om blodgivere

0
154

Spørreskjemaet benyttes av alle landets blodbanker, og besvares av alle blodgivere ved hver donasjon.

Hensikten med spørreskjemaet er at det skal gi opplysninger om blodgivers helse og adferd/aktiviteter for å sikre at blodgivning ikke er til skade for blodgiver, og for å hindre at blodet medfører risiko for pasienter som får blodtransfusjon som ledd i medisinsk behandling.
Kriteriene for hvem som kan være blodgivere er sammensatte og går fram av forskrift 4. februar 2005 nr. 80 om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften), og er utdypet i detalj i Veileder for transfusjonstjenesten i Norge.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.