Høring om kreft og mobil i USA

0
94
Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

I USA kan det nå løsne for mange rettssaker om mobiltelefoner og hjernekreft som har stått stille i rettssystemet i en årrekke. I alt 46 selskaper, myndigheter og bransjeorganisasjoner er stevnet for retten i 29 saker, bl.a. Motorola, Nokia, AT&T, Bell Atlantic, Cellular One, Cingular Wireless, SBC Communications, Verizon, Vodafone, the Telecommunications Industry Association, IEEE, ANSI, CTIA, and FCC – det amerikanske Post- og teletilsynet. De eldste stevningene er fra 2001, og flere av saksøkerne er alt døde av hjernekreft. I hver av sakene er kravet 100 millioner US$. Saken får derfor stor dekning i media.

Det var fredag 8. august at høyesterettsdommer Frederick H. Weisberg besluttet å tillate saksøkerne å føre egne ekspertvitner etter at mobilbransjen og forsvarerne har drevet uthaling og sendt sakene fram og tilbake i rettssystemet i en årrekke. I 2009 kom den føderale appellretten til at selskapene av juridiske grunner ikke kan stevnes for hjernesvulst fra mobiltelefoner som er laget etter 1996, men i disse sakene var mobiltelefonene eldre enn dette. Saksøkerne har hevdet at forsvarerne har tilbakeholdt informasjon og gitt uriktige og villedende opplysninger. Mange av deres ekspertvitner er nå strøket.

Under rettens undersøkelser i tida som kommer, vil en rekke framstående forskere vitne sammenhengen mellom mobilbruk og hjernekreft generelt. Mye nytt forskningsmateriale vil bli lagt fram. Det er også første gang bransjen må legge fram slik informasjon i retten. Deretter vil man undersøke de enkelte tilfellene som stevningene gjelder. Høringene vil få følger for liknende rettssaker i flere land.

 

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.