Høyesterett stryker blind meddommer

0
289
Arnt Holte ble intervjuet av NRK om meddommersaken. På bildet sitter Holte i meddommerstolen mens NRK filmer.
Arnt Holte ble intervjuet av NRK om meddommersaken. På bildet sitter Holte i meddommerstolen mens NRK filmer.

Oslo tingrett besluttet å stryke assisterende generalsekretær Arnt Holte som meddommer til tingretten fordi han er blind. Holte anket saken til Høyesterett. Nå er kjent at Høyesterett forkaster anken, skriver www.blindeforbundet.no

– Høyesterett forkaster dessverre anken uten videre begrunnelse. Men man kan trekke den konklusjon at de i det vesentlige har vurdert saken på samme måte som tingrett og lagmannsrett, sier Holtes advokat Odd Ivar Grøn fra Advokat Lippestad.

Oslo tingrett vurderte i sin slutning at det å utelukke Holte som meddommer ikke vil være diskriminerende etter Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det anses ikke som diskriminerende om det er et saklig formål med forskjellsbehandlingen, noe altså, i følge slutningen, tingretten mener det ikke er.

– Jeg synes det er merkelig at det norske rettssystemet legger så stor vekt på at jeg ikke ser, og mener det gjør meg uegnet som meddommer. Jeg er assisterende generalsekretær i Blindeforbundet, jeg er president i World Blind Union, jeg har vært generalsekretær i MS-forbundet og Revmatikerforbundet. Jeg har vært og er leder for mange personer. At jeg ikke kan se blikk, er ikke avgjørende, kroppsspråk er dessuten noen ganger villedende, sier Holte skuffet og oppgitt.

Norges Blindeforbund gjorde en befolkningsundersøkelse som viser at 3 av 4 nordmenn mener blinde bør få være meddommere i retten. Holte ser denne saken som en viktig prøvestein for hvor langt likestillingen har nådd i Norge. Advokat Odd Ivar Grøn konkluderer med at det var litt som fryktet.

– Forventningen til likestilling i samfunnet har gått raskere enn jussen. Jeg tror det bare er et tidsspørsmål før reglene omkring dette må revideres, men da må det politikk til, sier Odd Ivar Grøn fra Lippestad advokater.

Den nasjonale prøvingsadgangen slutter her. Menneskerettsdomstolen er eventuelt neste skritt.

Les: www.blindeforbundet.no

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.