Hviskelek om liv og lære i omsorg

0
245

Rapporten er skrevet av Arne Launes og John Arne Rognlie (2012), ved Sørlandet sykehus HF og er utgitt i samarbeid med Helsedirektoratet, Sørlandet sykehus HF og Fellesorganisasjonen (FO).
Datagrunnlaget i prosjektet er innhentet gjennom kvalitative intervjuer i tre kommuner. I hver av de tre kommunene har en leder og 4-5 ansatte med direkte omsorgsoppgaver overfor målgruppen blitt intervjuet.
Intervjuene med lederne viser at det er ulik organisering av tjenestetilbudet og at dette ser ut til å henge sammen med størrelsen på den enkelte kommune; desto større kommune desto mer formalisering av organisasjonen.

De tre kommunene kunne i liten grad vise til oppdaterte mål -og styringsdokumenter. To av kommunene hadde slike dokumenter, men bare en av dem kunne vise til evalueringsrutiner og at dokumentene var oppdaterte og dagsaktuelle. Videre viser rapporten at informantene i varierende grad har kjennskap til mål og styringsdokumenter fra nasjonalt nivå (lover, forskrifter og rundskriv).
Når det gjelder slike dokumenter på lokalt nivå er kjennskapen til at de faktisk foreligger liten. Det er også mangelfull kjennskap til innholdet i disse dokument

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.