Ikke spredning av LA-MRSA i Norge

0
119

499f6742c2Mattilsynet har tatt prøver av alle svinebesetninger i Norge med mer en 10 purker. Av totalt 986 besetninger prøvetatt, er dyreassosiert meticillinresistente gule stafylokokker (LA-MRSA) kun funnet i én besetning. Det tyder på at disse resistente bakteriene ennå ikke har etablert seg og spredd seg i betydelig grad i svinepopulasjonen i Norge, melder Folkehelseinstituttet.

Mattilsynet har tatt prøver av alle svinebesetninger i Norge med mer en 10 purker. Av totalt 986 besetninger prøvetatt, er dyreassosiert meticillinresistente gule stafylokokker (LA-MRSA) kun funnet i én besetning. Det tyder på at disse resistente bakteriene ennå ikke har etablert seg og spredd seg i betydelig grad i svinepopulasjonen i Norge.

I mange europeiske land har en variant av MRSA bakteriene (LA-MRSA =Livestock-associated MRSA) spredd seg blant produksjonsdyr, og da spesielt i svinepopulasjonen. LA-MRSA spres lett fra dyr til de som arbeider med dyrene og videre ut i befolkningen. I Danmark og Nederland er LA-MRSA nå de MRSA-stammene som hyppigst påvises hos mennesker.

– Resultatet av Mattilsynets kartlegging, viser at Norge fortsatt står i en særstilling når det gjelder forekomst av LA-MRSA og at vi har gode muligheter til å hindre at LA-MRSA etablerer seg og spres i svinebesetninger i Norge, sier divisjonsdirektør John-Arne Røttingen i divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet.

Først påvist i 2013

I 2013 ble det for første gang påvist LA-MRSA på griser i noen få gårder i Norge. Siden da har Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet og svinenæringen samarbeidet om å finne hvor bakteriene er og stoppe videre spredning. På de fleste gårdene har man klart å bli kvitt bakteriene i dyrebesetningene, i driftsbygningene og hos personer som var smittet.

 

– Så langt tyder dette arbeidet på at det er mulig å kontrollere og stoppe spredningen av disse MRSA stammene. Norge er det første landet i Europa som har prøvd og klart å fjerne LA-MRSA fra svinebesetninger, sier Røttingen.

John-Arne Røttingen er imidlertid klar på at vi ikke kan avslutte overvåkingen og smitteverntiltakene rundt LA-MRSA.

Forebyggingen må fortsette

– Vi må fortsette å overvåke forekomsten av denne stammen både blant dyr og mennesker i Norge og tidlig sette inn tiltak mot videre spredning når bakteriene oppdages i besetninger, sier han.

De fleste som blir diagnostisert med MRSA, har blitt smittet utenfor Norge. Om LA-MRSA etablerer seg i den norske svinepopulasjonen, vil vi få en stor smittekilde for MRSA i landet.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.