Ikomm vokser i helse

0
232

IT-selskapet Ikomm på Lillehammer opplever sterkere vekst og etterspørsel enn noen gang. Spesielt satsingen innen helsesektoren har gitt gode resultater. Målet er å nå 100 unike kunder innen dette segmentet i løpet av året. Omsetningen inneværende år vil runde 107 millioner kroner, – og selskapet vil gå inn i et nytt år med over 70 ansatte.

I midten av november står selskapet som vertskap for et nasjonalt helseseminar på Hamar.

En annen glad nyhet i lokalene i Fakkelgården på Lillehammer er at IKT Orkidé valgte IKOMM til å utarbeide anbefalinger om framtidig organisering av IKT Orkidé og kommunenes IKT funksjoner.

Ikomm og Holte Consulting har gjennomført et fulltegnet “Prince2 kurs” med 30 deltakere fra næringslivet i hele Innlandet. Ikomm har selv sertifisert 12 ansatte på dette kurset, og vil med det være et av Innlandets tyngste prosjekt- og rådgivningsmiljøer. Prince 2 er en meget anerkjent og anvendelig prosjektmetodikk som brukes av stadig flere prosjektorganisasjoner. Ikomm Helseflyt er et komplett IKT-konsept som hjelper kommunale og private helsevirksomheter med å etterleve pålegg fra kontrollerende myndigheter. Selskapet opplever sterk etterspørsel etter rådgivertjenester både i kommunale- og private helsevirksomheter

Linda Svendsrud og Øystein Rom er i sommer ansatt som seniorrådgivere, og skal ha fokus på helse, digitalisering og gevinstrealisering.

Vi ser stort behov for denne type kompetanse i våre prosjekter og leveranser. IT og digitalisering vil være det viktigste området for å effektivisere næringsliv og offentlig sektor. Analyser av disse investeringene vil derfor være et viktig satsningsområde for Ikomm i fremtiden, sier adm. Direktør Morten Rønning

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.