Influensaen bryter ut nå

0
133
Overvåkingen fra ukene 52 og 1 viser at forekomsten av influensalignende sykdom var lav men klart økende i alle landets regioner. Antall laboratoriefunn var økende fra en positivprosent på 6,2 % før jul til 15,1 % etter jul. Det ble påvist 182 influensavirus A og 98 influensavirus B siste uke, melder Folkehelseinstituttet.

Siste ukes influensarapport, samt kart som viser influensaaktivitet i fylkene finnes her: Overvåkingsrapporter

Influensavirus endrer seg

Influensavirus er i stadig endring. For å holde tritt med disse endringene i virusene, såkalt antigen drift, reviderer Verdens helseorganisasjon (WHO) to ganger i året sin anbefaling om hvilke varianter av de tre virusene som bør være i influensavaksinen.  Årets vaksine er basert på WHOs anbefaling fra februar i år og dekker som vanlig de tre ulike influensavirusene; influensa A(H1N1), A(H3N2) og influensa B.

– At det er fullstendig overensstemmelse mellom virus som er dekket i vaksinen, og de virusene som sirkulerer, er unntaket snarere enn regelen. Et visst avvik behøver ikke gå alvorlig utover vaksinens effektivitet. Det er mulig at vinterens vaksine vil beskytte mindre mot den nye varianten enn mot de gamle influensavirusene, men dette er ikke sikkert påvist ennå, sier seniorforsker Olav Hungnes ved Folkehelseinstituttet.

Forebyggende tiltak

Gode rutiner for hostehygiene og håndvask kan hindre smitte, og er særlig viktig i helseinstitusjoner hvor sårbare grupper lever tett innpå hverandre.

Kontinuerlig overvåking

Folkehelseinstituttet og internasjonale samarbeidspartnere vil følge influensaaktiviteten nøye i ukene framover, se ukerapporter med influensakart fra Folkehelseinstituttett.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.